Odbočka SSS v Košiciach (archív)

Blahoželanie k životnému jubileu Jána Pataráka

PREČÍTAJTE SI MEDAILÓN ČLENA SSS: PATARÁK, Ján

Medzi osobnosťami slovenskej literatúry má svoje nezameniteľné miesto aj spisovateľ, prozaik, pozorovateľ skutočného života obyčajných – neobyčajných ľudí Ján Patarák (* 23. mája 1936 v Papíne). Pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea si dovolím zaspomínať na rok 1995, keď sme sa po prvý raz sa stretli. Usmiaty a zhovorčivý pán si vtedy našiel čas na prečítanie rukopisu mojej prvotiny, a tak Slnko šetrí zápalkami vyšlo aj vďaka tomu, že ma rázne povzbudil: „Vydajte to! Je to dobré! Takú cudnú poéziu som ešte nečítal.“ Dodnes si pamätám, ako za mnou prišiel do školy v Sečovciach, kde som učila, pod pazuchou mal čerstvý, ešte teplý okrúhly chlieb. Pricestoval z Košíc, pozdravil sa, pohladil ma šibalským pohľadom a uznanlivo povedal: „... sečovský je výborný! Niekedy som ho tu kupoval, keď som šiel okolo...“ Spolupracovali sme na nahrávaní recitačných a hudobných pásiem pre Rádio Regina Košice. Práca na dramatizácii literárnych textov, ktoré recitovali a hudobne sprevádzali sečovskí žiaci – gymnazisti, bola úžasným zážitkom. Zavše žartoval a skromne sa „chválil“, že je maturitná otázka... Dalo by sa ešte spomínať – na vklad Ján Pataráka do činnosti Spolku slovenských spisovateľov, na literárne stretnutia s ním, ale aj na jeho manželku i dcéru Janku, na rozhovory v Papíne...

Priblížme si niektoré fakty z jeho životopisu: Základnú školu vychodil v Papíne, v r. 1945 zmaturoval na Gymnáziu v Humennom. Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove. Krátko pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, potom ako redaktor denníka Smena. Bol redaktorom vysielania pre deti a mládež košickej televízie. Pre odmietavé postoje k augustovým udalostiam roku 1968 a k obdobiu normalizácie ho politicky diskriminovali a nesmel publikovať. Do novembra 1989 pracoval ako učiteľ slovenského jazyka na Strednom odbornom učilisku dopravnom v Košiciach. V roku 1990 bol vedúcim redakcie programov pre deti a mládež v košickom štúdiu Slovenskej televízie. Od roku 1992 pracoval ako šéfredaktor národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, bol i spolkovým tajomníkom. V súčasnosti je dôchodcom, žije s manželkou v Košiciach.

Z literárnej tvorby sú známe jeho prozaické diela: Hudobná obeta (1987), Prvý rok mieru (1990), Božie oko (1992), Malé ryby, veľké ryby (1994), Lúka 30 x 40 (1996), Portréty zo živého domu (2000), Zjavenie koňa (2000), Moritáty (2001), Svet pre Janu (2002), Učni bohyne lásky (2005). Je autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a poviedok.

Jeho prózy sú typické umiestnením deja do lokality východoslovenského vidieka, ale i do školského prostredia, kde hrdinovia vystupujú, akoby ich dôverne poznal. Poukazuje na krehké medziľudské vzťahy. V knihe poviedok Prvý rok mieru čerpá námety z obdobia po skončení 2. svetovej vojny. V myslení a konaní postáv sa prejavuje tvrdý postoj k životu, ľudská horlivosť, dôverčivosť, pudovosť, hnev, láska, strach...

Za svoje literárne dielo získal Prémiu Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnych motívov (Budmerice 2000).

V mene svojom i za členov krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach mu vyslovujem poďakovanie za všetku užitočnú prácu. Za dielo materiálne i duchovné, za morálnu podporu, nezištného ducha, za radosť, múdre a úctivé slová, za porozumenie, spoluprácu a pomoc. Keďže sa už Ján Patarák zdržiava doma v kruhu rodiny, želáme mu, aby v čo najlepšom zdraví naďalej obdarúval svojich blízkych vzácnymi myšlienkami a spomienkami, šibalským pohľadom a kúzelným úsmevom.

 

INGRID LUKÁČOVÁ, Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

 

K blahoželaniu sa pripája i vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka.

 

Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Košického samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid Lukáčová; členovia výboru odbočky: Alfonz Lukačin, Ingrid Lukáčová, František Ruščák.

(Zloženie výboru a obsadenie fukcie tajomníčky platné do 27. 4. 2018)

___________________________________________________________________________________________________

Z podujatí odbočky SSS v Košiciach

01.12.2017 07:56

Výsledky XXV. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE (1. 12. 2017)

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie, keďže jej výdobytkom bola okrem iných slobôd aj sloboda prejavu, ktorú sme pred r. 1989 nemali ústavne zaručenú. Do XXV. ročníka súťaže sa zapojilo 51 mladých začínajúcich...
Celý článok
26.11.2016 23:33

Vyhodnotili XXIV. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE 2016

V koncertnej sále ZUŠ Dargovských hrdinov v Sečovciach sa uskutočnilo 16. novembra 2016 slávnostné vyhodnotenie XXIV. ročníka súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše, ktorá sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si významu Nežnej revolúcie. Súťaže sa zúčastnili...
Celý článok
30.11.2015 13:47

Vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE

Vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE Slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2015 v Sečovciach v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie. Už o 10.00 hod. sa zišli v obradnej sieni MsÚ súťažiaci zo...
Celý článok
01.11.2015 15:41

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE – Uzávierka: 16. NOVEMBER 2015

Mesto Sečovce, Spolok slovenských spisovateľov, MO Matice slovenskej a Odbor mladých matičiarov v Sečovciach vyhlasujú  23. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE. Súťaž sa uskutoční v novembri, dovtedy môžu začínajúci autori tvorivo pracovať. Veríme,...
Celý článok
16.10.2015 18:25

Poeti v Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej (8. 10. 2015)

Vo štvrok 8. 10. 2015 sa na Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej konalo stretnutie s poetickou dvojicou. Obecenstvo prežilo pekné a zaujímavé chvíle pri poézii s autormi Ingrid Lukáčovou a Dalimírom Stanom. Školu navštívili spisovatelia s cieľom prezentovať poetickú tvorbu a čítať básne zo svojich...
Celý článok
15.07.2015 10:00

Literárny večer s Vladimírou Komorovskou a Dalimírom Stanom

Košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Slovenské centrum PEN pripravili v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach 1. júla 2015 literárny večer so spisovateľkou a prekladateľkou Vladimírou Komorovskou a básnikom Dalimírom Stanom. Obaja autori čítali zo svojej najnovšej...
Celý článok
30.06.2015 13:58

Literárny večer s Ingrid Lukáčovou a Robertom Hakalom (25. 6. 2915)

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa dňa 25. júna 2015 uskutočnil Literárny večer – beseda s poetkou Ingrid Lukáčovou a básnikom Robertom Hakalom. Autori predstavili zbierky básní, ktoré im vyšli, a recitovali zo svojej tvorby. Ingrid Lukáčová je autorkou...
Celý článok
05.12.2014 08:32

RUŽE MOJEJ DUŠE

Dňa 27. novembra 2014 sa v obradnej sieni Miestneho úradu v Sečovciach konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše. XXII. ročník súťaže sa už tradične niesol v duchu pripomenutia si Nežnej revolúcie. Súťaže sa zúčastnili mladí začínajúci autori...
Celý článok
04.11.2014 15:56

Literárne popoludnie Ingrid Lukáčová: Blíženec les

Spolok slovenských spisovateľov s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na Literárne popoludnie Ingrid Lukáčová: Blíženec les vo štvrtok 6. novembra 2014 o 14.00 hod. v Klube slovenských spisovateľov na  Laurinskej 2 v...
Celý článok
15.10.2014 12:23

Literárny večer s Ingrid Lukáčovou a Martinom Vladom 16. 10. 2014 v Košiciach

Verejná Knižnica Ján Bocatia v Košiciach & Košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov pozývajú na Literárny večer s Ingrid Lukáčovou a Martinom Vladom dňa 16. októbra t. r. o 10,30 hod. na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Obom vyšli knižky vo Vydavateľstve Spolku...
Celý článok
1 | 2 >>