Odbočka SSS v Košiciach (archív)

Blahoželanie k životnému jubileu Jána Pataráka

PREČÍTAJTE SI MEDAILÓN ČLENA SSS: PATARÁK, Ján

Medzi osobnosťami slovenskej literatúry má svoje nezameniteľné miesto aj spisovateľ, prozaik, pozorovateľ skutočného života obyčajných – neobyčajných ľudí Ján Patarák (* 23. mája 1936 v Papíne). Pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea si dovolím zaspomínať na rok 1995, keď sme sa po prvý raz sa stretli. Usmiaty a zhovorčivý pán si vtedy našiel čas na prečítanie rukopisu mojej prvotiny, a tak Slnko šetrí zápalkami vyšlo aj vďaka tomu, že ma rázne povzbudil: „Vydajte to! Je to dobré! Takú cudnú poéziu som ešte nečítal.“ Dodnes si pamätám, ako za mnou prišiel do školy v Sečovciach, kde som učila, pod pazuchou mal čerstvý, ešte teplý okrúhly chlieb. Pricestoval z Košíc, pozdravil sa, pohladil ma šibalským pohľadom a uznanlivo povedal: „... sečovský je výborný! Niekedy som ho tu kupoval, keď som šiel okolo...“ Spolupracovali sme na nahrávaní recitačných a hudobných pásiem pre Rádio Regina Košice. Práca na dramatizácii literárnych textov, ktoré recitovali a hudobne sprevádzali sečovskí žiaci – gymnazisti, bola úžasným zážitkom. Zavše žartoval a skromne sa „chválil“, že je maturitná otázka... Dalo by sa ešte spomínať – na vklad Ján Pataráka do činnosti Spolku slovenských spisovateľov, na literárne stretnutia s ním, ale aj na jeho manželku i dcéru Janku, na rozhovory v Papíne...

Priblížme si niektoré fakty z jeho životopisu: Základnú školu vychodil v Papíne, v r. 1945 zmaturoval na Gymnáziu v Humennom. Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove. Krátko pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, potom ako redaktor denníka Smena. Bol redaktorom vysielania pre deti a mládež košickej televízie. Pre odmietavé postoje k augustovým udalostiam roku 1968 a k obdobiu normalizácie ho politicky diskriminovali a nesmel publikovať. Do novembra 1989 pracoval ako učiteľ slovenského jazyka na Strednom odbornom učilisku dopravnom v Košiciach. V roku 1990 bol vedúcim redakcie programov pre deti a mládež v košickom štúdiu Slovenskej televízie. Od roku 1992 pracoval ako šéfredaktor národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, bol i spolkovým tajomníkom. V súčasnosti je dôchodcom, žije s manželkou v Košiciach.

Z literárnej tvorby sú známe jeho prozaické diela: Hudobná obeta (1987), Prvý rok mieru (1990), Božie oko (1992), Malé ryby, veľké ryby (1994), Lúka 30 x 40 (1996), Portréty zo živého domu (2000), Zjavenie koňa (2000), Moritáty (2001), Svet pre Janu (2002), Učni bohyne lásky (2005). Je autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a poviedok.

Jeho prózy sú typické umiestnením deja do lokality východoslovenského vidieka, ale i do školského prostredia, kde hrdinovia vystupujú, akoby ich dôverne poznal. Poukazuje na krehké medziľudské vzťahy. V knihe poviedok Prvý rok mieru čerpá námety z obdobia po skončení 2. svetovej vojny. V myslení a konaní postáv sa prejavuje tvrdý postoj k životu, ľudská horlivosť, dôverčivosť, pudovosť, hnev, láska, strach...

Za svoje literárne dielo získal Prémiu Paula Rusnaka za originálne kompozičné postupy využívajúce podnety autentických regionálnych motívov (Budmerice 2000).

V mene svojom i za členov krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach mu vyslovujem poďakovanie za všetku užitočnú prácu. Za dielo materiálne i duchovné, za morálnu podporu, nezištného ducha, za radosť, múdre a úctivé slová, za porozumenie, spoluprácu a pomoc. Keďže sa už Ján Patarák zdržiava doma v kruhu rodiny, želáme mu, aby v čo najlepšom zdraví naďalej obdarúval svojich blízkych vzácnymi myšlienkami a spomienkami, šibalským pohľadom a kúzelným úsmevom.

 

INGRID LUKÁČOVÁ, Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

 

K blahoželaniu sa pripája i vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka.

 

Vyhodnotili XXIV. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE

V koncertnej sále ZUŠ Dargovských hrdinov v Sečovciach sa uskutočnilo 16. novembra 2016 slávnostné vyhodnotenie XXIV. ročníka súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše, ktorá sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si významu Nežnej revolúcie. Súťaže sa zúčastnili začínajúci autori z okresov Trebišov, Michalovce i Humenné. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia prác bola aj beseda s Dalimírom Stanom. Podujatie moderovala Ingrid Lukáčová... (Čítať VIAC)