Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE – Uzávierka: 16. NOVEMBER 2015

01.11.2015 15:41

Mesto Sečovce, Spolok slovenských spisovateľov, MO Matice slovenskej a Odbor mladých matičiarov v Sečovciach

vyhlasujú  23. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE.

Súťaž sa uskutoční v novembri, dovtedy môžu začínajúci autori tvorivo pracovať. Veríme, že aj v tomto roku bude súťaž vhodnou príležitosťou prezentovať svoje diela pre mnohé neobjavené  literárne talenty.

V prílohe sú propozície súťaže, ktoré je potrebné dodržiavať.

Vlastné literárne práce zaslať na e-mail: ruzemojejduse@gmail.com najneskôr do 16. novembra 2015.

Súťažné práce označte menom autora, uveďte kategóriu, adresu školy, e-mail, príp. tel. č.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže, beseda so spisovateľmi, členmi poroty, sa uskutoční  27. novembra 2015 o 10.00 hod.


Mgr. INGRID LUKÁČOVÁ, vedúca MsKS v Sečovciach, členka výboru košickej odbočky SSS
Tel.:  0905931897

 

Vyhlásenie výsledkov XXIII. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE