Literárne popoludnie Ingrid Lukáčová: Blíženec les

04.11.2014 15:56

Spolok slovenských spisovateľov

s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľuje pozvať na Literárne popoludnie Ingrid Lukáčová: Blíženec les

vo štvrtok 6. novembra 2014 o 14.00 hod. v Klube slovenských spisovateľov na  Laurinskej 2 v Bratislave.

Dielo uvedú Miroslav Bielik, Roman Michelko a Zlata Matláková.

Prednes z diela autorka.