Literárny večer s Ingrid Lukáčovou a Martinom Vladom 16. 10. 2014 v Košiciach

15.10.2014 12:23

Verejná Knižnica Ján Bocatia v Košiciach & Košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov pozývajú na Literárny večer s Ingrid LukáčovouMartinom Vladom dňa 16. októbra t. r. o 10,30 hod. na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Obom vyšli knižky vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov s podporou  Ministerstva kultúry SR.