Výsledky XXV. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE (1. 12. 2017)

01.12.2017 07:56

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie, keďže jej výdobytkom bola okrem iných slobôd aj sloboda prejavu, ktorú sme pred r. 1989 nemali ústavne zaručenú.

Do XXV. ročníka súťaže sa zapojilo 51 mladých začínajúcich autorov z okresov Trebišov, Michalovce a Humenné, sedem z nich však nesplnilo podmienky, nedodržali stanovený počet básní či prozaických žánrov. Tí, ktorí poslali buď päť básní alebo dve prozaické práce, boli zaradení do súťaže. Vo IV. kategórii dobre uspeli s vlastnou tvorbou aj dospelí začínajúci autori, ktorí v súťaži nie sú nováčikmi. Práce hodnotila odborná porota zložená zo spisovateľov v zložení: Ingrid Lukáčová, Oľga Adamkovičová a Dalimír Stano. Tvorbu nádejných začínajúcich autorov vyhodnotila v poradí:

Výsledky

I. kategória

POÉZIA:

1. miesto –  neudelené

2. miesto –  Eva Onderišinová, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. miesto –  Dominika Raškovská, ZŠ Moskovská, Michalovce

PRÓZA:

Súťažiaci nesplnili podmienky súťaže.

 

II. kategória

POÉZIA:

1. miesto – Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

2. miesto – neudelené

3. miesto – Nina Išky – Janíková, ZŠ a MŠ F. J. Fugu, Vinné

PRÓZA:

1. miesto – Samuel Koribanič, ZŠ Jána Švermu, Humenné

2. miesto – Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. miesto – Alex Taňkoš, ZŠ Jána Švermu, Humenné

 

III. kategória

POÉZIA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – neudelené

3. miesto – Sofia Košková, Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, a

Samuel Andrejčík, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

PRÓZA:

1. miesto – Karin Kopčová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

2. miesto – Klára Harajdová, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

3. miesto – Ján Tkáč, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

 

IV. kategória

POÉZIA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – Janka Nevoľníková, Kamenica nad Cirochou

3. miesto – Rastislav Marjov, Trebišov

PRÓZA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – neudelené

3. miesto – neudelené

 

Porota udelila

Cenu Modrej ruže za estetický vklad do vlastného literárneho diela

– Alexander Oláh, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

 

***

Všetci ocenení autori dostali diplomy a knižné odmeny z Vydavateľstva SSS a vydavateľstva MS. Spoluorganizátormi súťaže boli: Spolok slovenských spisovateľov, košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov, MO Matice slovenskej v Sečovciach, DMS v Prešove.

 

Spracovala INGRID LUKÁČOVÁ

Foto: archív autorky