Vyhodnotili XXIV. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE 2016

26.11.2016 23:33

V koncertnej sále ZUŠ Dargovských hrdinov v Sečovciach sa uskutočnilo 16. novembra 2016 slávnostné vyhodnotenie XXIV. ročníka súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše, ktorá sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si významu Nežnej revolúcie. Súťaže sa zúčastnili začínajúci autori z okresov Trebišov, Michalovce i Humenné. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia prác bola aj beseda s Dalimírom Stanom. Podujatie moderovala Ingrid Lukáčová.

Do XXIV. ročníka Ruže mojej duše sa zapojilo 41 súťažiacich. Práce hodnotila porota v zložení: Ľudovít Petraško – spisovateľ, žurnalista, prekladateľ, Dalimír Stano – básnik, tajomník košickej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (KO SSS), ktorý bol ako hosť prítomný na slávnostnom vyhodnotení, Ingrid Lukáčová – poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov, výboru KO SSS, výboru Matice slovenskej, iniciátorka súťaže Ruže mojej duše, Milan Gonda – prozaik, publicista, organizátor literárneho života, knihovník. Básnik Dalimír Stano rozprával začínajúcim autorom pútavým spôsobom o vzťahu k literárnej tvorbe, o možnostiach uverejňovania literárnej tvorby v internetových médiách, kde by mali autori sledovať aktuálny stav a obsah literárnej tvorby svojich rovesníkov a kde sa môžu navzájom hodnotiť a porovnávať. Hovoril o potrebe čítania literárnych časopisov a novín, vyzval prítomných, aby uverejňovali literárnu tvorbu v Dotykoch, Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Romboide i na webových stránkach. Predstavil mladým ľuďom aj súťaže v literárnej tvorbe, ktoré prebiehajú na Slovensku. Porozprával o svojich dojmoch z tohtoročnej súťažnej tvorby a prezentoval aj teraz niektoré kvalitné súťažné texty od talentovaných autorov.

Podujatie sa koná pri príležitosti pripomenutia si Dňa boja za slobodu a demokraciu. Mladí ľudia si dnes neuvedomujú odkaz 17. novembra 1989, preto im táto súťaž pripomína jeho obsah – boj za demokraciu, ľudské práva, menšinové práva, občianske slobody či pád diktatúry. Potrebu pripomínať si dôležitosť ochrany slobody slova a slobody prejavu, aj v súvislosti s usporiadanou súťažou, zdôraznila Ingrid Lukáčová.

Súťaž Ruže mojej duše sa konala pod záštitou Spolku slovenských spisovateľov, OMM v Sečovciach, MO MS v Sečovciach s finančnou podporou Matice slovenskej.

INGRID LUKÁČOVÁ

 

VÝSLEDKY XXIV. ROČNÍKA SÚŤAŽE VO VLASTNEJ LITERÁRNEJ TVORBE RUŽE MOJEJ DUŠE

POÉZIA

  • I. kategória poézia – ocenenie porota neudelila,
  • II. kategória poézia – 1. miesto porota neudelila, 2. miesto získala Natália Gasperová, 3. miesto Nikolas Maľuda,
  • III. kategória poézia – 1. miesto Šimon Čižmár, 2. miesto Ivana Šaffová,,3. miesto Lívia Demjančíková,
  • IV. kategória poézia – 1. miesto Denis Jacko, 2. miesto Rastislav Marjov, 3. miesto Jana Nevoľníková.

PRÓZA

  • I. kategória próza – porota neudelila,
  • II. kategória próza – 1. miesto Klára Harajdová, 2. miesto Sofia Királyová, 3. miesto Sofia Košková,
  • III. kategória próza – 1. miesto Dávid Jacko, 2. miesto Dominika Belejová, 3. miesto Anna Popaďáková,
  • IV. kategória próza – 1. miesto porota neudelila, 2. miesto Denis Jacko, 3. miesto porota neudelila.