Poeti v Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej (8. 10. 2015)

16.10.2015 18:25

Vo štvrok 8. 10. 2015 sa na Prvom literárnom gymnáziu v Revúcej konalo stretnutie s poetickou dvojicou. Obecenstvo prežilo pekné a zaujímavé chvíle pri poézii s autormi Ingrid Lukáčovou a Dalimírom Stanom. Školu navštívili spisovatelia s cieľom prezentovať poetickú tvorbu a čítať básne zo svojich diel. S mládežou sa aj zábavne rozprávali a dopĺňali. Odznelo niekoľko zaujímavých otázok a odpovedí. Aj keď sa mladší priznali, že ich „baví skôr próza“, vypočuli si recitované verše a každý, kto chcel, mohol si zobrať z autorského čítania to svoje.
Stretnutie malo na divákov aj praktický dosah, keďže niektorí z nich radi píšu. Podujatie z cyklu Literárny večer s autormi krásnej literatúry s a konalo v spolupráci Spolku slovenských spisovateľov, košickej odbočky SSS a Prvého literárneho gymnázia.

Uskutočnilo sa s finančným príspevkom MK SR.

I. L.

Foto: MATEJ LADA, pracovník DMS Rožňava

Besedejúce študentky a spisovatelia Ingrid Lukáčová a Dalimír Stano