Výrečné i výročné dielo výtvarníka ŠTEFANA BUBÁNA

07.08.2022 13:12

Blahoželanie k životnému jubileu

Kultúrne dedičstvo pretrváva tisícročia. Prebýva v nich duch silných osobností. K takým umelcom, ktorí s láskou a výnimočnou pracovitosťou – v úprimnom úsilí darovať svoje dielo generáciám – pokorne vyjadrujú svoje pocity umeleckým spôsobom, môžeme zaradiť aj výtvarníka ŠTEFANA BUBÁNA (na snímke vpravo).

Počas pripomenutia si 90. narodenín Štefana Bubána (* 29. 7. 1932 Pavlovce nad Uhom) priletel ku mne z obrazu anjel s krížom, aby ma očaril farbami a oslovil existenčnou otázkou. Tento obraz i mnohé ďalšie vytvoril výtvarník Š. Bubán pre nás, aby sme sa v abstraktnom svete jeho predstáv cez jeho obrazy dopracovali k vlastným odpovediam. Vymiešať farbami a tvarmi život v obrazoch, je obdivuhodné. Preto si Š. Bubán a jeho výtvarné dielo zaslúži náš obdiv i úctu.

Štefan Bubán študoval na výtvarnom odbore Vyššej pedagogickej školy v Prešove (1953 –1955) a na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (1959 – 1964). Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, v roku 2002 ho prijali za člena výtvarnej skupiny Giuseppe de Nittis v Taliansku, od roku 2004 je členom Societe d´Artes v Paríži. Pôsobí v Trebišove a venuje sa komornej maľbe. Je osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o vývin slovenského maliarstva za posledných viac ako 50 rokov. Autor vystavoval na viac ako 65 samostatných výstavách a 270 kolektívnych výstavách na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Belgicku, Rusku, Maďarsku, Izraeli, Bulharsku, Rumunsku, na Kube, Cypre, v Egypte, Španielsku, Ukrajine, Uzbekistane, Japonsku, Anglicku, Nemecku, Srbsku, Turecku a inde. V roku 1996 sa zúčastnil 6th International Biennale of Cairo v Egypte za účasti umelcov mnohých krajín sveta. Od mája 2008 má stálu expozíciu v budove Rady Európy v Bruseli, kde prezentuje Slovenskú republiku a v iných krajinách.

Patrí mu srdečné blahoželanie k jeho 90. narodeninám a želanie pokojných dní prežitých v potrebnom zdraví v kruhu rodiny a blízkych.

Roky i talent, vytrvalosť v umeleckej činnosti i túžba po kráse sú dary, ktoré jubilant Š. Bubán zúročil. Z harmónie i konfliktu záujmov v živote vzniká humánne posolstvo jeho obrazov, ktoré je založené na expesívnom i racionálnom pohľade na svet z výšky i pod drobnohľadom. Ako sa nestratí zrno v sýpke, lebo je súčasťou zozbieraného obilia, tak sa výtvarné dielo Š. Bubána nestratí v kultúrnom dedičstve nášho národa.

Nech výtvarný umelec Štefan Bubán svojimi obrazmi poskytuje výnimočnú krásu, ponúka zamyslenie, naznačuje vysvetlenie, podnecuje fantáziu a v podobenstvách posúva hranice poznania ďalším generáciám. Veľa zdravia a sily!

INGRID LUKÁČOVÁ

Foto: autorka

Štefan Bubán: Sila lásky