LITERÁRNY TÝŽDENNÍK 2021

Literárny týždenník 33 – 34/21

Literárny týždenník 33 – 34 zo 6. 10. 2021 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Vzácni ľudia REPORTÁŽ * Dušan Mikolaj: Za LADISLAVOM ŤAŽKÝM v Starom Klíži: Spisovateľ európskeho formátu GLOSY * Eva Fordinálová: Modlitba za národ * Ján Maršálek: Kto seje vietor, žne búrku * Petr Žantovský: Pohľadnica z...

Literárny týždenník 31 – 32/2021

Literárny týždenník 31 – 32 z 22. septembra 2021 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Slovensko na trasovisku ESEJ Pavol Dinka: Esej o histórii epidémií vo svete (inšpirované románom Hamnet): Od Perikla, Marca Aurelia a Hannibala až po... AKTUALITY * Zlata Matláková: Poetická bodka za letom...

Literárny týždenník 29 – 30/21

Literárny týždenník 29 – 30 z 8. septembra 2021 prináša: ÚVODNÍK * Dušan Mikolaj: Alibistická vznešenosť mlčania ESEJ * Pavol Dinka: ESEJ (nielen) o veku pandemickom z pohľadu veku seniorského: Raz ako tragédia, inokedy ako fraška MÉDIA * Štefan Cifra, tajomník SSS a správca a administrátor...

Literárny týždenník 27 – 28/2021

Literárny týždenník 27 – 28 z 25. augusta 2021 prináša: ÚVODNÍK * Boris Brendza: Spájanie síl v činnosti Spolku ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021 * Spolok slovenských spisovateľov má nové vedenie – predsedom sa stal BORIS BRENDZA AKTUALITY * Prvé Predstavenstvo Spolku...

Literárny týždenník 25 – 26/2021

Literárny týždenník 25 – 26 zo 7. júla 2021 prináša: ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 2021 * Fotografia na 1. strane: Unikátna budova Slovenského rozhlasu RTVS v tvare obrátenej pyramídy je nositeľom titulu Stavba storočia na Slovensku v kategórii Spoločenské stavby. V jej...

Literárny týždenník 23 – 24/2021

Literárny týždenník 25 – 26 z 23. júna 2021 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Chlieb zdražel, hry sú zadarmoa JUBILEUM/UMELECKÝ PREDNES/DIVADLO/FILM * K okrúhlemu jubileu JURAJA SARVAŠA (* 14. 7. 1931 Radvaň) * Vedenie Spolku slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka: JURAJ SARVAŠ...

Literárny týždenník 21 – 22/2021

ÚVODNÍK * Viera Švenková: Ľud náš špatnokrásny... VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO/VIDIECKA TURISTIKA A AGROTURISTIKA * František Mach, Jana Soukupová: Združenie Malokarpatská vínna cesta má 25 rokov: Štvrťstoročnica: Spolupráca kultúry a vinárov je základom úspechu ZO ŽIVOTA SPOLKU...

Literárny týždenník 19 – 20/2021

Literárny týždenník 19 – 20 z 26. mája 2021 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Nedobrovoľná dobrovoľnosť NEKROLÓG * Štefan Cifra:  Za básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom VILIAMOM TURČÁNYM : Jedna z najväčších osobností slovenskej literatúry ZBIERKA/VÝZVA * Nová zbierka...

Literárny týždenník 17 – 18/2021

Literárny týždenník 17 – 18 z 12. mája 2021 prináša: ÚVODNÍK/ESEJ * Ján Maršálek: Prečo dnes (ne)myslíme FOTOGRAFIA * Ján Greš: Jar GLOSA * Jozef Banáš: Ako si udržať moc... ZBIERKA/VÝZVA * Miroslav Bielik, riaditeľ KLA, Pavol Dinka, predseda správnej rady KLA, Štefan Cifra, šéfredaktor LT: Nová...

Literárny týždenník 15 – 16/2021

Literárny týždenník 15 – 16 z 28. apríla 2021 prináša: ÚVODNÍK/ESEJ * Dušan Čaplovič: Pandémia straty pamäti GLOSA * Jozef Banáš: Ako sa udržať na mieste predsedu, ak máte predsedu * Dušan Mikolaj: Právo na občiansku povinnosť VÝZVY * Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Literárny...
1 | 2 >>