Literárny týždenník 17 – 18/2021

Literárny týždenník 17 – 18/2021

Literárny týždenník 17 – 18 z 12. mája 2021 prináša:

ÚVODNÍK/ESEJ

* Ján Maršálek: Prečo dnes (ne)myslíme

FOTOGRAFIA

* Ján Greš: Jar

GLOSA

* Jozef Banáš: Ako si udržať moc...

ZBIERKA/VÝZVA

* Miroslav Bielik, riaditeľ KLA, Pavol Dinka, predseda správnej rady KLA, Štefan Cifra, šéfredaktor LT: Nová zbierka na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022: Literárny týždenník vychádzal v prvom štvrťroku 2021 len vďaka príspevkom darcov do zbierky

* Dve percentá pre Literárny týždenník a pre Spolok slovenských spisovateľov: Oslovte podnikateľov, aby nám poskytli dve percentá zo zaplatenej dane!

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník; Objednávkový lístok na odber LT

AKTUALITY

* Ad: O Literárnom týždenníku, časopise Spolku slovenských spisovateľov, sa s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM zhovára BORIS BRENDZA, redaktor relácie Ars litera na rádiu Devín Slovenského rozhlasu (https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1560041)

* Hosť Andrey Poláčkovej: Spisovateľ ŠTEFAN CIFRA v relácii Hosť Andrey Poláčkovej na stanici Slovensko 1 (podmaz.sk/podcast/host-andrey-polackovej/2684940412-stefan-cifra-spisovatel-1942021-1305).)

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ/OSOBNOSŤ/LITERATÚRA

* Milan Petkanič: Idea slobody v Dostojevského Legende o Veľkom inkvizítorovi

ANALÝZY A PROGNÓZY/PRÁVO/OSVETA

* Jaroslav Chovanec: Nad dvadsiatou novelou Ústavy Slovenskej republiky: Nijaké rozhodnutie ústavného orgánu nemôže stáť mimo ústavného prieskumu

GLOSA

* Vladimír Blaho: Umením proti politike násilia

MÉDIÁ/OHLAS

* Lukáš Perný: Pluralita slovenskej kultúry a umenia ako vyšší cieľ pre kultúrnu stavbu národa: Reakcia na rozhovor šéfredaktora Literárneho týždenníka ŠTEFANA CIFRU v relácii Ars litera na rozhlasovej stanici Devín

GLOSY

* Viera Švenková: Usmej sa!

* Jozef Čertík: „Západ stratil cit pre proporcie...“ (Henry Kissinger)

ESEJ/TRADIČNÉ REMESLO/TURISTICKÝ RUCH

Pavol Dinka: Skalický rubín ako inšpirácia umenia a ľudovej kultúry (Úryvok z knihy Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka)

POZNÁMKA

Eva Fordinálová: Devín, milý Devín...

VIZUÁLNE UMENIE/GALÉRIA/TEXTIL/MAĽBA/VÝSTAVY

* Dušan Mikolaj: Otázky pred jubilejnou galériou; Invenčné kreácie, kontemplatívna maľba

AKTUALITY

* Monumentalita v miniatúre; Figuratív imperatív; Vstup do piateho desaťročia

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

ROZHOVOR/DIVADLO/KRONIKÁRSTVO

* Hovoríme s VALÉRIOU BODÍKOVOU, divadelníčkou a kronikárkou obce Zborov (Zhovára sa Pavol Kall)

ROZHOVOR/PÔDOHOSPODÁRSTVO/SLOVENSKÝ VIDIEK

* Hovoríme s jubilujúcim novinárom RUDOLF HASPROMOM, spoluautorom 100 profilov slovenských osobností z poľnohospodárstva (zhovára sa František Mach)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Miroslav Pius: Les siedmich blažeností

PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Marina Tjurina Oberlanderová: V nebi je ešte zatvorené: Jednoducho sa musím zaľúbiť, ***; Ukážky z poézie spisovateľky a prekladateľky škandinávskej a anglickej prózy a poézie do ruštiny, členky Zväzu spisovateľov XXI. storočia a laureátky Medzinárodnej ceny Leonarda da Vinciho 2018 (Z angličtiny a ruštiny preložila a prebásnila Marta Hlušíková)

* Marta Hlušíková: Medailón M. T. Oberlanderovej

RECENZIE

* Július Lomenčík: Dotváranie zbojníckej tradície v literárnom spracovaní (KREUTZ, František: Veršovaný testament zbojníka tomáša zo Spiša. Cinobaňa: Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu v spolupráci s obcou Cinobaňa a vydavateľstvom Miloš Hric, 2020, 1. vyd., 239 s., ISBN 978-80-973704-1-1)

* Hana Košková: Pritiahnuť deti k čítaniu. (SCHUSTEROVÁ, Ingrid: Šarlotkina šatôčka. Ilustrácie Zoltán Enzo Nagyl. Vydavateľstvo Daxe, spol. s. r. o., 2021, 1. vyd., 48 s., ISBN 978-80-89429-94-3)

* Zlata Matláková: Poézia v dome s krídlami (JIŘETÍNSKÁ, Jana Ágnes: Nebe na zdi. Lučenec: Lux libris, 2020, 1. vyd., 78 s., ISBN 978-80-973677-2-5)

* Lenka Mihová: Lekcie na prebudenie ľudstva zo sna letargie a prázdnoty (HARARI, Yuval Noah: 21 lekcií pre 21. storočie. Bratislava: Aktuell, 2020, 1. vyd. , 343 s., ISBN 978-80-89873-12-8)

* Martin Prebudila: Srbské príbehy perom a dušou slovenskej spisovateľky (MIKOLÁŠOVÁ, Katarína: Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitorga. Slovensko-srbské vydanie. Preklad do srbčiny Martin Prebudila. Ilustrácie Ivica Stevanović. Belehrad (Srbská republika): Vydavateľstvo CompuTech, 2020, 1. vyd., 148 s., ISBN 978-86-81454-14-5

* Ivan Jackanin: Svet očami čudáka (PAŇKO, Július: Ja – Mychas. Drohobyč (Ukrajina): Kolo, 2020, 1. vyd. 112 s., ISBN 978-617-642-530-4.

* Eva Čulenová: Spomienky vojaka na Vietnam (HUDANI, Ján: Vietnam: Vojakove spomienky. Preklad do slovenčiny autor a Jana Javorčíková. Banská Bystrica: Signis 2020, 1. vyd., 179 s., ISBN 978-80-99936-06-6)

ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA

* Dušan Mikolaj: K nedožitým 80. narodeninám LADISLAVA BALLEKA

* Jozef Mikloško: Aj po 90 rokoch – preč s Majakovským?

SERVIS

AKTUALITY

* Jana Borguľová: Jarný literárno-hudobný večer NULA na Youtube

NEKROLÓGY

* Zuzana Gažáková: Pocta profesorovi JÁNOVI PAULINYMU (4. 6. 1939 – †25. 1. 2021)

* Martina Králiková: Opustila nás MARTA KRÁLIKOVÁ-LABAJOVÁ (*15. 11. 1936 – † 20. 2. 2021), dlhoročná pracovníčka Slovenskej televízie a bývalá šéfredaktorka detskej redakcie, dramaturgička, autorka Filmárika a Filmušky

* Navždy nás opustil  jedineč ný básnik VILIAM T URČÁNY (*  24.  2.  1928 – 10. 5. 2021), jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov a prekla­dateľov a najstarší člen Spolku slovenských spisovate­ľov

LITERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Štefan Švec: Aforizmy bez pardonu

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Janka Poláková: Sputnik na nebi a na zemi

* Alexander Scholz: Reflexie

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Ján Benko: Nové preukazy

* Milan Lechan: Ponosa

* Emil Poláčik: Pastierska; Počtárska

* Ľudovít Majer: Spod čapice

* Ján Grešák: Satirikon: Zákon zachovania príčiny; Tajný zbrojný arzenál; O veriacom lotrovi; Nemravné mravy

* Zuzana Brnoliaková: Spirevodný jav

* Milan Kupecký: Z humoristickej dielne

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Alexander Kirschner: Možnosti a hradby Wikipédie

 

KRESBY

Vladimír Kolesár, Ľubomír Kotrha