Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov!

17.06.2020 06:32

Vážení čitatelia,

situácia súvisiaca so súčasnými opatreniami v boji proti šíreniu koronavírusu a s prejavmi ochorenia COVID-19 nepriaznivo postihuje aj Literárny týždenník (LT). Distribútor nášho časopisu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., nám oznámil znižovanie odberu v dôsledku uzatvárania, resp. obmedzovania priameho predaja v stánkoch a obchodných centrách po celom Slovensku, ako aj zvýšenie rabatu (o 2 %) z predaja, t. j. zníženie príjmov za predaj pre vydavateľa LT.

V praxi to znamená, že do priameho predaja sa dostáva čoraz menej výtlačkov Literárneho týždenníka – v ostatnom období ide o zníženie nákladu o 400 kusov –, na niektoré miesta už LT vôbec nechodí, resp. chodí v obmedzených množstvách, o čom nás informujú aj viacerí čitatelia. Na požiadavku o prerozdelenie predaja na dosiaľ otvorené predajné miesta nám distribútor odpovedal, že s ním ráta, ale je obmedzené s tým, že „je ešte otázne, koľko predajných bodov zostane otvorených“, a požiadal nás akceptovať ním „navrhnuté znížené náklady“ časopisu.

Okrem toho predpokladáme, že časť čitateľov v dôsledku ochrany seba a svojich rodín, čo je pochopiteľné, zostáva podľa možností doma a minimalizuje svoj pohyb za nákupmi. Napriek uvedenému nepriaznivému stavu, ako aj sťaženým personálno-odborným podmienkam sa v redakcii usilujeme, aby sme udržali kvalitatívnu úroveň nášho/vášho časopisu a prihovárali sa vám autentickým slovom a neskreslenými informáciami v týchto neľahkých dňoch.

Vážení čitatelia,

z uvedených dôvodov sa obraciame na všetkých z vás, ktorí Literárny týždenník kupujú alebo kupovali v stánkoch, obchodných centrách či v iných predajných miestach, aby ste sa stali jeho predplatiteľmi, teda aby ste si časopis objednali ako dodávku priamo domov.

Pri abonentskom odbere Literárneho týždenníka ušetríte 11 eur za rok, keďže časopis v priamom predaji stojí 1,50 eura, teda spolu 33 eur za rok, no pri abonentskom odbere 22 eur za rok, teda jeden výtlačok vyjde na 1 euro. Takisto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili odber nášho časopisu aj u svojich známych, našich potenciálnych čitateľov v svojom okolí.

Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Predplatné sa dá objednať aj na adrese Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, e-mailom na adrese predplatne@abompkapa.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 188 826 či na tel.: 02/4989 3563-6.

Vašu objednávku pošleme distribútorovi aj v prípade, že ju budete adresovať na e-mail redakcie literarny.tyzdennik@gmail.com. Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň a podporu a želáme veľa zdravia.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor

 

(Uverejnené: 22. 4. 2020; aktualizované: 6. 5. 2020, 20. 5. 2020, 17. 6. 2020; Zdroj: Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov! In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2)