Literárny týždenník 7 – 8/2021

Literárny týždenník 7 – 8/2021

Literárny týždenník z 3. marca 7 – 8/2021

ÚVODNÍK

* Viera Benková: Spisovateľ a korona

PODVAL/ROZHOVOR

* Hovoríme s MARIÁNOM ŠIMKULIČOM, novinárom a spisovateľom: Až príbeh vtláča histórii príťažlivosť (zhovára sa Dušan Mikolaj)

* Dušan Mikolaj: Medailónik M. Šimkuliča

GLOSA

* Milan Zelinka: Umrieť je prepych

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

AKTUALITY

* Gabriela Mikulčíková: Jazyk ako priestor domova: Online konferencia Bibiany – Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/JUBILEUM

* Paľo Bohuš: Predsa koľaj

ZBIERKA

* Darujte dve percentá pre Literárny týždenník

* Darujte dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov

* Finančná zbierka na podporu LT: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za príspevky do zbierky (k 25. 2. 2021)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník; Objednávkový lístok na odber LT

ESEJ

* Pavol Dinka: Bod obratu alebo Totalita jednej pravdy a lockdown plurality: Trocha inak o pandémii

ESEJ/OHLAS

* Jana Šimulčíková: Postrehy ako z rýchlovlaku alebo Ako to vidím ja

* Dušan Mikolaj: Trochu z podhľadu

ESEJ/FEJTÓN

* Ivan Bindas: Obete emócii

* Anton Blaha: Moje tri obálky

PRÁVO/OSVETA

* Jaroslav Chovanec: Demokracia a jej formy v Slovenskej republike

ESEJ

* Ľubomír Pajtinka: Videoposolstvo pápeža FRANTIŠKA prednesené počas zasadania Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov: Jedno dieťa, jeden učiteľ, jedna kniha a jedno pero môžu zmeniť svet

JAZYKOVEDA

* Ján Kačala: Je odôvodnené zasahovať do jazykovej praxe?

VIZUÁLNE UMENIE/KNIŽNÁ ILUSTRÁCIA/MAĽBA/KONCEPTUÁLNE UMENIE/GALÉRIE

* D. Mikolaj: Ilustrátorská antológia poézie (o ilustračnej tvorbe KATARÍNY VAVROVEJ)

* Ivan Jackanin: Posledný prešovský bohém MICHAL ČABALA (*1941 – † 2002)

VÝTVARNÍCTVO/KONCEPTUÁLNE UMENIE/AKTUALITY

* Aktuálne parkovanie pri Dome umenia

* O odstupoch bez štatistiky

* Skromné (ne)narodeninové

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA/JUBILEUM

* Jozef Mokoš: Jesenné litánie; Písanie(é) do snehu; Autor o sebe

* Jaroslav Rezník: Vystrieť pred seba ruku

* Stanislav Šmatlák; Vladimír Štefko: O autorovi J. Mokošovi

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Hana Košková: Odhalená tvár* Redakcia: Medailónik H. Koškovej

* Pavel Kall: Pohľad z okna

* Marián Šimkulič: Nezabudni pribaliť aj dvojplatničku!

RECENZIE

* Pavol Parenička: Záslužná kniha o zákutiach slovenčiny (Jazyk a dorozumievanie: Odborné príspevky publikované v Slovenských národných novinách v chronologickom poradí od januára 2016 do marca 2018. Editori Július Lomenčík a Annamária Genčiová. Martin: Matica slovenská, 2020, 1. vyd., 178 s., ISBN 978-80-8128-267-6)

* Etela Farkašová: Tri svety očami znalkyne ženskej psychiky (DVOŘÁKOVÁ, Helena: Zvonenie (môj život s mailom). Ilustrácie Galina Lišháková. Bratislava: Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 144 s., ISBN 9788082021434, viaz.)

* Jozef Špaček: Spomienky (aj trocha osobné) na perestrojku (POLÁK, Emil: Ako sme (ne)robili perestrojku: Z diára šéfredaktora 1987 – 1989. Bratislava: CCW, s. r. o, 2020, 1. vyd., 396 s., ISBN 978-80-89166-49-7)

* Hana Košková: Oscilovanie medzi kvalitou a objavovaním (VLADO, Martin: Záznam. Kresba na obálke Laco Tverďák. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2020. 1 vyd., 48 s., ISBN 978-80-8202-142-7)

* Ľuboš Jurík: Fenomén Mňačko (LEIKERT Jozef: Mňačko a Izrael: Politické a osobné peripetie známeho novinára a spisovateľa v rokoch 1967 a 1968. Bratislava: Luna, 2020, 1. vyd., 386 s., ISBN 978-80-972935-3-6)

* Gabriel Németh: Ako láska pre všetkých (MARŠÁLEK, Ján: Spoločnosť bez svetla: O Súmraku našej kultúry a civilizácie. Bratislava: Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-8218-019-3, brož.)

ZO SVETA LITERATÚRY/RECENZIE

* Lydie Romanská: Krátko o troch knihách slovenskej (ženskej) prózy (ZAŤOVIČOVÁ, Iveta: Vabank. Foto na obálke Mária Streicherová. Lučenec: Lux libris, s. r. o., 2020, 1. vyd., 165 s., ISBN 978-80-973677-1-8, viaz.; FARKAŠOVÁ, Etela: Hodiny lietania. Ilustrácie Květoslava Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2019, 1. vyd., 303 s. ISBN 978-80-8202-106-9, viaz.; CIGÁNOVÁ, Zuzana: Šampaňské, káva, pivo; Špaky v tŕní; Aksál. Výtvarná spolupráca Ivan Sap s použitím kresieb Vlada Popoviča. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd. 383 s., ISBN 978-80-89153-34-3, brož.)

* Sergej Makara: Chráňme si talent, schopnosti a múdrosť našich predkov (Syrochman, Mychajlo – Džoganík, Jaroslav/Сирохман,Михайло Джоганик, Ярослав: Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska/Втрачені деревꞌяні церкви північно-східної Словаччини. Svidník: Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, 2019, 1. vyd., 79 s., ISBN 978-80-89755-74-5)

* Zlata Matláková: Významný dokument o Vojvodine a Báčskom Petrovci (BENKOVÁ, Viera: Oživená minulosť. Doslov Jaroslav Čiep. Báčsky Petrovec (Srbsko): MOMS Petrovec, 2020, 1. vyd., 104 s.

* Zlata Matláková: Skutočnosť priveľmi skutočná (PREBUDILA, Martin: Všetko je svetlo. Ilustrácie: Pavel Čáni. Fotografia na titulnej strane Mišo Smišek. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 119 s., ISBN 978-80-8194-135-1)

SERVIS/AKTUALITY/MÉDIÁ/SÚŤAŽE

* Jana Poláková: Literárne aktivity členov Literárneho klubu OMEGA a vydanie zborníka s poetickým názvom Všetky farby slova: V znamení štvrťstoročnice

* E-časopis Svet (z) kníh Knižnice pre mládež mesta Košice

* Umelecká súťaž detskej kresby pri príležitosti 60. výročia prvého letu človeka do vesmíru: Rusko mojimi farbami. # Ideme!

RECENZIE

* -ma-: Pocta MILOŠOVI KOVAČKOVI (ŠIMKOVÁ, Ľudmila – MAŤOVČÍK, Augustín:

Miloš Kovačka – Personálna bibliografia. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, 1. vyd., ISBN)

POZNÁMKA

* Milan Zelinka: Čo oči nevideli

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín: Formovanie slovenskej identity

Rozmery: 155 x 215 mm, počet strán: 239, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-149-6. Cena: 10,90 €

LITERÁRIUM

* Milan Kupecký: Priviate vetrom

* Alexander Scholz: Reflexie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Milan Lechan: Starec, aha-ihi! mesiac knihy

* Ivan Hončár: Slovenské epidrámy: Vy ľudkovia z Krajiny; Slováčik – slimáčik

* Ján Grešák: Satirikon: O mediálnom terorizme; Pandemická relativita; Hororový vládca; Cieľ dôchodkovej reformy; Očistec

* Zuzana Brnoliaková: Hrom do korony!: Meteorologická predpoveď; Pud sebazáchovy?

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Pre duševné zdravie; Vládna gastronómia

* Danuša Dragulová-Faktorová: Hŕstka podnikania: Krédo podnikania; Ekológia cez peniaze; Predmet podnikania

 * Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI/PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Miroslav Pius: Krutá báseň na počesť Ferlinghettiho: Báseň ako Artušov exkalibur

 

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi