LITERÁRNY TÝŽDENNÍK 2022

Literárny týždenník 17 – 18/2022

Literárny týždenník 17 – 18 z 11. mája 2022 prináša: ÚVODNÍK * Viera Švenková: Smerovníky PÔVODNÁ LITERATÚRA/PRÁVO/RECENZIA * Štefan Cifra: Zbierka poviedok významných slovenských prozaikov o advokátoch a spravodlivosti: Spisovatelia na strane spravodlivosti (Poviedky o advokátoch a spravodlivosti....

Literárny týždenník 15 – 16/2022

Literárny týždenník 15 – 16 z 27. 4. 2022 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Chlieb náš každodenný... ZAMYSLENIE * Dušan Mikolaj: Odsudzujeme sa na mlčiacu väčšinu ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ * Štefan Cifra, šéfredaktor LT: Vážení čitatelia a podporovatelia Literárneho týždenníka * Ďakujeme...

Literárny týždenník 13 – 14/2022

Literárny týždenník 13 – 14 z 13. 4. 2022 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Zástoj spisovateľa MÉDIÁ * Štefan Cifra: Vďaka vám za podporu a pomoc! PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA * Teofil Klas: Honor vzletca ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ * DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre Spolok slovenských spisovateľov a...

Literárny týždenník 11 – 12/2022

Literárny týždenník 11 – 12 z 30. 3. 2022 prináša: ÚVODNÍK * Ján Maršálek: Vojna REPORTÁŽ/KULTÚRNE DEDIČSTVO/VINOHRADNÍCTVO/ARCHITEKTÚRA * Pavol Dinka: S reportážnym perom v slávnom kráľovskom meste Skalica: Vinársky novátor a staviteľ exkluzívnych pivníc ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A...

Literárny týždenník 9 – 10/2022

Literárny týždenník 9 – 10 zo 16. marca prináša 2022: ÚVODNÍK * Ľubomír Pajtinka: Musíme sa verejne pýtať: Prečo? VIZUÁLNE UMENIE/ZAMYSLENIE * Dagmar Jordová-Millerová: Umelec nemusí brať flintu do rúk, môže bojovať svojimi zbraňami ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ * DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre...

Literárny týždenník 7 – 8/2022

Literárny týždenník 7 – 8 z 2. marca 2022 prináša: ÚVODNÍK * Štefan Cifra: Literárny týždenník vychádza iba vďaka Vám! Účasť v relácii Kritikon o Otvorenom liste výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy a...

Literárny týždenník 5 – 6/2022

Literárny týždenník 5 – 6 zo 16. februára 2021 prináša: OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA/MÉDIÁ * STANOVISKÁ K TÉME OTVORENÉHO LISTU Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! * SIGNATÁRI Výboru Národnej rady...

Literárny týždenník 3 – 4/2022

Literárny týždenník 3 – 4 z 3. februára 2022 prináša: OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA/MÉDIÁ * STANOVISKÁ K TÉME OTVORENÉHO LISTU Výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! * SIGNATÁRI Otvoreného listu Výboru Národnej...

Literárny týždenník 1 – 2/2022

Literárny týždenník 1 – 2 z 19. 1. 2022 prináša: OTVORENÝ LIST/VÝZVA/ANKETA * Otvorený list Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a ministerke kultúry Slovenskej republiky: Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! * Staňte sa jeho...