Literárny týždenník 31 – 32/2021

Literárny týždenník 31 – 32/2021

Literárny týždenník 31 – 32 z 22. septembra 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Slovensko na trasovisku

ESEJ

Pavol Dinka: Esej o histórii epidémií vo svete (inšpirované románom Hamnet): Od Perikla, Marca Aurelia a Hannibala až po...

AKTUALITY

* Zlata Matláková: Poetická bodka za letom v Trnave

* Redakcia: ETELA FARKAŠOVÁ laureátkou Ceny Ondreja Štefanka 2021

NEKROLÓG

* Lydie Romanská, podpredsedníčka Obce spisovateľov ČR: Smútočná spomienka Obce spisovateľov Českej republiky: Za Miroslavom Bielikom (Preložil  Štefan  Cifra)

ZBIERKA/INZERCIA

* ZBIERKA na vydávanie a  tvorbu Literárneho týždenníka POKRAČUJE

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie v časopise

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

MÉDIÁ

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJE

* Stanislav Hvozdík: Veľká túžba ľudí po prirodzenejšom živote

* Miroslav Pius: Utrpenie z bytia

GLOSY

* Ľubomír Pajtinka: Nad súvislosťami výchovy...

* Milan Zelinka: Svojho času (Lietadlo nad Papínom)

POZNÁMKA

* Jozef Hlušek: Pár žičlivých slov

NOVINKA VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Helena Dvořáková: Zvonenie (môj život s mailom). Rozmery: 140 x 21,5 mm, 144 s., tvrdá väzba. ISBN 978-80-8202-143-4. Cena: 10,90 €

REPORTÁŽ/KRESŤANSKÁ KULTÚRA

* Jozef Mikloško: PÁPEŽ FRANTIŠEK navštívil Slovensko v dňoch 12. – 15. septembra 2021: Čistý prameň nového spôsobu života...

VIZUÁLNE UMENIE/REŠTAURÁTORSTVO/ILUSTRÁCIA/RECENZIA/JUBILEUM

* Dušan Mikolaj: Inšpirácia renesanciou: STANO LAJDA a Leonardo z Vinci

* Lukáš Perný: Umenie Spojených štátov amerických: Erudované príbehy obrazov a ich maliarov

* Ivan Jackanin: Poetika farieb rodného kraja

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR/OPERA

* Hovoríme s jubilujúcim operným spevákom PETROM DVORSKÝM: Od detského sna k svetovej sláve (Zhovára sa Anton Blaha)

AKTUALITY

* František Mach: Detský folklórny súbor Magdalénka očaril prítomných: Jubilant, ktorý vyrába svetové vína

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Anna Sláviková: Jalovica

* Redakcia: Medailón Anny Slávikovej

RECENZIE

* Hana Košková: Bilancovanie minulosti presahujúcej do súčasnosti (BABULÍKOVÁ SCHOLTZ ČAJKOVÁ, Mária: Pravdivý príbeh o vidieku: Spomienky z ľuborčianského dvora. Bratislava: Daxe, 2021, 1. vyd., 125 s., ISBN 978- 80- 89429-95-0)

* Ingrid Lukáčová: Trvalé spomienky ukryté v básnení. (MATLÁKOVÁ, Zlata: Trvalky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 67 s., ISBN 978-80-8194-130-6)

* Tatiana Jaglová: Kód ľudského osudu (HÁBER, Stanislav: Príbehy nielen z inej hviezdy. Bratislava: Pars Artem, 1. vyd., 2021, 193 s., ISBN 987-80-89939-27-5)

* Zlata Matláková: Hladiny a hlbočiny (ŠEBESTOVÁ, Daniela: Na vode. Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2020, 1. vyd., 65 s., ISBN 978-80-89207-25-1)
* Natália Murat-Oravcová: Písmenkový karneval (ONDREJIČKA, Erik: Abecedári. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2015, 1. vyd., 26 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-791-2)

* Natália Murat-Oravcová: Jej duša spieva – a ľudia okolo nej tiež (CIFROVÁ, Viera: S ľudovou piesňou v srdci: Spevník autorských ľudových piesní: Spomienky na piesne z Kysúc: Autobiografia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 151 s., ISBN 978-80-8202-129-8)

* Ružena Šípková: Ďalšia bibliografia k dobru (DOBRO 2000 – 2020: Bibliografia článkov o rezofonickom DOBRE, jeho vynálezcoch a Dobrofeste v slovenských novinách a časopisoch. Zostavili Peter Radványi, Iveta Šimčíková a kolektív. Trnava: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2021, 1. vyd., 98 s., ISBN 978-80-88695-74-5)

* Jozef Špaček: Nikdy nie sme sami (JURÍK, Ľuboš: Sami na tomto svete: Slovenský erotikon. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2021, 1. vyd., 330 s., ISBN 978-80-8202-155-7)

ZO SVETA LITERATÚRY/PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA

* Aldona Borowiczová: Vitráže v  pamäti (Z poľštiny preložil Radovan Brenkus)

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – Október 2021

* 1. 10. 1976 Karol Lovaš – 45
* 1. 10. 1951 Oľga Pohanková – 70
* 8. 10. 1956 Štefan Gardoň-Kaštýľsky – 65
* 10. 10. 1941 Jozef Weis – 70
* 15. 10. 1971 Katarína Fóková-Patočková – 50
* 16. 10. 1961 Marián Moncman – 60
* 18. 10. 1971 Jaroslav Vlnka – 50
* 21. 10. 1961 Iveta Zaťovičová – 60
* 22. 10. 1956 Štefan Debnár – 65
* 23. 10. 1946 Ivan Kňaze – 75
* 26. 10. 1956 Andrej Hnát – 65
* 26. 10. 1991 Lukáš Perný – 30

AKTUALITY

* Jana Borguľová: Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

SÚŤAŽ

* Janka Poláková: XXXIX. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého: Studňa sa tajne s dažďom zhovára (Termín uzávierky: 30. 9. 2021)

LiTERÁRIUM

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Milan Kupecký: Z aforistickej dielne autora...; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Ján Grešák: Satirikon: Morálno-politická devalvácia; Symbol maskovanej demokracie

* Eva Jarábková-Chabadová: Hovorte pravdu!

* Milan Lechan: Tipy do knižnice

* Alexander Scholz: Reflexie

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Zuzana Brnoliaková: Existenčné voľba: Nepoučitelnosť

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Vyriešia sociálne búrky problémy v spoločnosti?

* Elena Cmarková: Vymierame?!

 

Kresby: Peter Gossányi; Ľubomír Kotrha