Literárny týždenník 13 – 14/2021

Literárny týždenník 13 – 14/2021

Literárny týždenník 13 – 14 zo 14. apríla 2021 prináša:

ÚVODNÍK/ESEJ

* Pavol Dinka: Doba prokurátorov... doba pandemická

ROZHOVOR

* Hovoríme so spisovateľom a genealogickým bádateľom IVANOM HUDECOM: Mali by sme vymrieť od beznádeje? (Zhovára sa Dušan Mikolaj)

AKTUALITY

* Jan Borguľová: Ako tiká poetika v Banskej Bystrici

OSOBNOSŤ/JUBIEUM

* Cena Andreja Hlinku historikovi FRANTIŠKOVI VNUKOVI

NEKROLÓG

* Jozef Závarský alias Teofil Klas: Na rozlúčku  s PAVLOM  PRIKRYLOM  (* 1962 – † 2021)

ZBIERKA

* Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky uskutočnenej Kultúrno-literárnou akadémiou, n. o.: Zbierka  na záchranu  Literárneho  týždenníka

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník; Objednávkový lístok na odber LT

 

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Vincent Šabík: Dom ľudstva v plameňoch: Filozofia  GIORGIA AGAMBENA proti kolapsu myslenia

DEJINY/VEDA A VÝSKUM/OSOBNOSTI

* Štefan Luby: Laureáti Nobelových cien slovenského pôvodu

POZNÁMKA/GLOSA

* Milan Zelinka: Kde sú naše včely?; Priveľmi zdvorilý Bach

LITERATÚRA/OSOBNOSŤ

* Július Lomenčík: Elegán „palánskych“ príbehov i prózy života: Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín LADISLAVA BALLEKA

ÚVAHA

* Dušan Mikolaj: Mládež sťa nositeľka rána...

VIZUÁLNE UMENIE/GALÉRIE/VÝROČIE/OHLAS/SVOJPOMOC

*  Dušan Mikolaj: Tri svety EUGENA NEVANA

* Pavol Kall: Remeslo pri snívaní o gajdách:  Rohovinár ĽUDOVÍT CEHELSKÝ)

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ivan Hudec: Magnetofónový záznam strýka onomastika

* Štefan Cifra: Medailón Ivana Hudeca, člena Spolku slovenských spisovateľov

NEKROLÓG/KRESŤANSKÁ KULTÚRA/LITERATÚRA

* Štefan Cifra: Odišiel  vzácny, empatický  človek...

* Mária Bátorová: Dňa 9. apríla 2021 vo veku 58 rokov odišiel k  Pánovi PAVOL PRIKRYL, básnik  – pokračovateľ novodobej katolíckej moderny

* Ján Frátrik; Teofil Klas; Peter Kubica; Blažej Belák: Hlboko  precítené  kontexty: Napísali o poézii Pavlovi Prikryla

* Štefan Cifra: Medailón Pavla Prikryla

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Pavol Prikryl: Básnik; Kosec

* Ján  Maršálek: Za Pavlom Prikrylom

RECENZIE

* Lukáš Perný: Farkašovej utopistka G. a jej utópia poriadku a rovnováhy: Poriadok a stíšenie civilizácie ako cesta k spravodlivosti (FARKAŠOVÁ, Etela: Záchrana sveta podľa G. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020,2. vyd., 267 s., ISBN 9788082021403) (člen SSS a stály prispievateľ LT; o knihe členky SSS, ktorá sa zaradila medzi finalistky Anafoft Litera 2021)

* Jozef Čertík: Nielen „osemročnica“ LEOPOLDA PODSTUPKU (Leopold Podstupka: Povolaním šéfredaktor. Zostavila Oľga Gáfriková. Spolupráca Emil Polák. Bratislava: CCW  – Klub Nového slova, 2020, 1. vyd., 320 s., ISBN 9789089166503)

* Augustín Maťovčík: Lexikón o  osobnostiach Vysokých Tatier (BOHUŠ, Ján, ml.: Osobnosti v  názvoch vysokých tatier  – Lexikón. Tatranská Polianka: Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry, s. r. o., 2020, 1. vyd., 127 s., ISBN 978-80-89575-18-3, viaz.)

* Beata Vargová Kuracinová: V  krajine dotykov a vôní. MATLÁKOVÁ, Zlata: Trvalky. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 67 s., ISBN 978-80-8194-130-6.

* Jaroslav Rezník: Krehké a  prosté (PÉTERI, Anton : Na dôvažok. Ružomberok: Literárny klub ružomberských autorov, Knižnica Rozhľadov po  kultúre a  umení č. 77, 2020, 1. vyd., 56 s., ISBN 978-80-8225-001-8)

* Goran Lenčo: Básnik s  krídlami (Nagajda, Ján: Anjel bez krídel. Ilustrácie Pavol Tarasovič. Košice: Vienala, 2021, 1. vyd., 76 s., ISBN 80-81-8126-186-2)

* Goran Lenčo: Metatextové rozjímanie (kolektív autorov: Metanoia. Ilustrácie Peter Žuffa. Bratislava: MPO Consulting, s. r. o., 2020, 1. vyd., 117 s., ISBN 978-80-973760-0-0, viaz.)

ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA

RECENZIE

* Alexander Kirschner: Pozoruhodne (nielen) z Wuhanu. (FANG, Fang: Denník z  Wuhanu: Správy z  mesta v karanténe. Z  čínštiny preložil Pavel Dvořák. Budmerice: Rak, 2021, 1. vyd., 352 s., ISBN 978-80-85501-76-6)

* Milan Petkanič: Heidegger  a výzvy  súčasnosti (TOMAŠOVIČOVÁ, Jana: O  človeku, myslení a  technike: Štúdie k  dielu Martina Heideggera. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a  Metoda v  Trnave, 2019, 1. vyd., 148 s., ISBN 978-80-572-0018-5)

DEJINY/HUDBA/OSOBNOSŤ

* Miroslav Demko: Franz  Liszt  o maďarizovanej  mazúrke

AKTUALITY/LITERATÚRA

* Jozef  Banáš  získal  za román o Štefánikovi  ruskú  národnú  cenu

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

AKTUALITY

SÚŤAŽ

* Štefan Cifra: Cena Rudolfa Fabryho 2020: Výsledky súťaže mladých básnikov odzneli v Ars Litere na rádiu Devín

MÉDIÁ

* Prvé tohtoročné vydanie časopisu Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie: Vyšli nové Dotyky

NEKROLÓG

* Radislav Kendera: Za propagátorom Slovenska ERNSTOM HOCHBERGEROM (* 25. 5. 1927 – † 24. 1. 2021)

JUBILEUM

* ROMAN MICHELKO päťdesiatnikom

LITERÁRIUM

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Robert Hakala: Ibapravdy

* Lýdia Šimková: Divadelná scéna; Prvenstvo (1 aforizmus)

* Milan Kenda: Jedovatá zdravoveda

* Emil Poláčik: Národno-volebná balada

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Štefan Luby: Múdroslovia: Rada pisateľom; Klimatický Titanic?; Ekonómia; Boj jarmočníkov o  práva; Manželky vedcov

* Zuzana Brnoliaková: Žeby riešenie?; Žeby prevýchova spoločnosti?

* Milan Lechan: Nechýbajú vám v  knižnici?

* Mikuláš Jarábek: Bájkogramy o  koaličníctve: Bájka o  stoličkách; Bájka o  papalášizme

* Ján Grešák: Satirikon: O dištančnom vyučovaní; Matematický paradox; O logickom dôsledku

* Alexander Scholz: Reflexie; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

* Štefan Švec: Aforizmy bez pardonu

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Kopina: Slovenčina pod  drobnohľadom (1 aforizmus)

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Miroslav Majerník: „Chyby  dejín  sa  rady  a často  opakujú...“

KRESBY

Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi