Literárny týždenník 43 – 44/21

Literárny týždenník 43 – 44/21

* VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A ŽIVOTNÝCH ÚSPECHOV V NOVOM ROKU 2022 ŽELÁ ČITATEĽOM REDAKCIA *

* Pokojné vianočné a novoročné sviatky, veľa zdravia, šťastných chvíľ a  tvorivej invencie v novom roku 2022 želá všetkým členom Spolku slovenských spisovateľov, prispievateľom, čitateľom, priaznivcom a  podporovateľom Literárneho týždenníka vedenie SSS a redakcia časopisu *

Literárny týždenník 43 – 44 z 15. decembra 2021 prináša:

ÚVODNÍK

* Štefan Cifra: Do všedných dní

OCENENIA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Ceny za celoživotné dielo 2021 a mimoriadna cena

* Výsledky súťaže o ceny a prémie SSS za knihy, ktoré vyšli v roku 2020

* Cena čitateľa

JUBILEUM

* Peter Tollarovič: K životnému jubileu profesorky EVY FORDINÁLOVEJ: Významná literárna vedkyňa a poetka

NEKROLÓG

*  Opustil nás JÚLIUS BALCO (* 28. 2. 1948  – † 9. 12. 2021)

ZBIERKA/INZERCIA

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka POKRAČUJE

* Zvýhodnená inzercia v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie v časopise

* Ďakujeme za príspevky do zbierky (k 15. 12. 2021)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

MÉDIÁ

* Internetový časopis Spolku slovenských spisovateľov: Kultúrno-literárny týždenník

ESEJE

* Pavol Dinka: Esej o chlebe, slobode, knihe a o Michalskej bráne: Bezdomovec a vianočný stromček

* Miroslav Pius: Lámanie pečatí: (150 rokov utrpenia mojich predkov)

VIZUÁLNE UMENIE

* Dušan Mikolaj: Nebojsa vyrastal v Hlinenom – Ondrej Zimka

GLOSY

* Pavol Dinka: Chceme mediálnu políciu?

* Peter Žantovský: Pohľadnica z Prahy

LITERATÚRA/DRÁMA/OSOBNOSŤ

* Vladimír Blaho: O pamätiach ARTHURA MILLERA po tridsiatich rokoch: Zákruty času v živote veľkého dramatika

ESEJE

* Ján Maršálek: Esej o budúcnosti ľudstva a nástrahách transhumanizmu: Hra s ohňom

KRESŤANSKÁ KULTÚRA

* Janka Martincová: Posolstvo Vianoc očami duchovných: VLADIMÍR TICHÁŇ, ev. a. v. farár Kokava nad Rimavicou:  Čo znamenajú Vianoce?; DANIEL PASTIRČÁK, Kaplnka – Cirkev bratská Bratislava: Vianoce dievčatka so zápalkami; DANIEL DURAJ, ev. a. v. farár Horná Mičiná: Vianoce?

VIZUÁLNE UMENIE

* Jozef Beňovský: Spomienky a návraty MIRA VLADÁRA

* Jozef Beňovský: Výtvarné stopy RAJMUNDA LAURA

* Janka Martincová: Bez Vilmy by nebolo Cipára

* Marián Šimkulič: S novým životom sa mení aj váš život (Výstava VLADIMÍRY SAVKANIČOVEJ EXIsT)

ROZHOVOR

* S vedcom, diplomatom a spisovateľom DANIELOM ŠMIHULOM: Kultúra vždy prežije (Zhovára sa Tatiana Jalová)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Margita Ivaničková: Vianočná kométa (piesňový text)

 * Ondrej Nagaj: Posmešníky: Nadrapovanie; Štekanica; Postup; V parlamente; Spravodlivosť; Časopisy; Výmena názorov; Za oponou; Covitiáda; Bačovský recept; Folklorika; Zdedkovanie (Z pripravovanej knižky Posmešníky donaha a na holú!)

* Milan Hodál: Vianoce s najbližšími;  VINŠUJEM VÁM NOVÝ ROK!

* Anton Péteri: Túžba (Objav pri postupnom rušení vlastnej knižnice)

PRÓZA

* Pavol Kall: Vianočná pohoda s pneumatickým nádychom

* Medailónik Pavla Kalla

* Paľo Ondrík, farár z Likavky: O holubovi na streche a o vrabcoch, čo odleteli...

LITERATÚRA/DRÁMA

* Vladimír Baho Zákruty času v živote veľkého dramatika – Arthura Millera

 JUBILEUM

* Profesorka EVA FORDINÁLOVÁ jubilatkou

RECENZIE

* Lukáš Perný: Jediná kniha svojho druhu (D. Hajko: Príbeh kníhkupca)

(HAJKO, Dalimír: Príbeh kníhkupca: Obchodník, ktorý čítal srdcom. Bratislava: Slovart, 2021, 1. vyd., 256 s., ISBN 978-80-556-5194-1)

* Ivan V. Hudec: Odkazy plné človečenstva (JUDÁK, Viliam: Poďme do betlehema: Betlehem v nitrianskom katedrálnom chráme – Bazilike SV. Emeráma. Nitra: Biskupský úrad v Nitre, 2021, 1. vyd., 175 s., ISBN 970-80-570-3581-7)

* Jana Šimulčíková: S radosťou zo života (DVOŘÁKOVÁ, Helena: Zvonenie: Môj život s mailom. Ilustrácie Galina Lišháková. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, s. r. o., 2020, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-8202-143-4)

* Viliam Apfel: V župane a bez neho (DVOŘÁKOVÁ, Daniela  – HOLEC, Roman  – LENGYELOVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent: Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2014, 415 s., ISBN 978-80-7451- 299-5)

* Sergej Makara: Poézia ako balzam na dušu (DANÍK, Jozef: Kvapky smiechu a sĺz v rieke života, alebo slová nielen o onkológii... Jozef Daník a Katarína Húleková. Žilina: Vydavateľ Juraj Štefuň, majiteľ tlačiarne a vydavateľstva GEORG, 2020, ISBN 978-80-8154-294-7

ZO SVETA LITERATÚRY A UMENIA/KRAJANSKÍ SLOVÁCI

* Katarína Koňariková: K 95. výročiu položenia základného kameňa slovenskej školy v Gornej Mitropoliji: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule

KNIŽNÁ NOVINKA ČLENA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* PÁLEŠ, Marcel: Rozprávka písaná: Pod hviezdami. Ilustrácie: Radoslava Hrabovská. Banská Bystrica: Signis, 2021, 1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-999-3618-9

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – Január 2022

* 3. 1. 1982 – Peter Papšo (40)
* 6. 1. 1942 – Brigita Šimonová (80)
* 7. 1. 1967 – Igor Válek (55)
* 16. 1. 1932 – Milan Polák (90)
* 23. 1. 1937 – Božena Lenčová (85)
* 25. 1. 1947 – Michal Záleta (75)
* 27. 1. 1957 – Ján Fifik (65)
* 31. 1. 1957 – Peter Švorc (65)

* František Mach, Rudolf Haspra: Anketa a otvorený list na tému zrušenia Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave

SÚŤAŽE

* Margita Ivaničková: 29. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého má svojich víťazov: Na poctu Hviezdoslava

* Helena Pagáčová: Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

NEKROLÓG

* Redakcia: Odišiel Juraj Chovan-Rehák

AKTUALITY

* Potešilo nás (-r-)

KNIHY ČLENOV SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Knižka ETELY FARKAŠOVEJ Záchrana sveta podľa G. v poľštine

LiTERÁRIUM

* Milan Kedna: Ekologizmy

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Ľudo Majer: Spod čapice

* Zuzana Brnoliaková: Otázka roka: Hádanka roka; Ľudová slovesnosť; Hamletovská otázka; Chaos nad chaos kraľuje

* Milan Hodál: Epigramy: Humanitárna kríza; Lockdown; V rade pred potravinami

* Milan Lechan: Knihy pod stromček

* Ján Grešák: Satirikon: Genialita vlády; Zdroj humoru; Dva základné piliere reformy zdravotníctva

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Danuša Dragulová-Faktorová: Novoročné (n)epigramy: Tolerancia; (N)epigramy

* Alexander Scholz: Reflexie (pri stíšenom svetle)

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra; Aforizmus (dvojtýždňa)

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: VPN naopak; Nové vládne opatrenia

* Emil Poláčik: Balady: Vynálezecká; Parlamentná

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Novoročný vinš

* Milan Kenda: Namiesto fejtónu: Malý príbeh vlčí

 

Kresby: Martin Kellenberger; Peter Gossányi