Výsledky ankety Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch

10.03.2015 07:02

RODÍ SA VÝZNAMNÁ INICIATÍVA

VÝSLEDKY ANKETY LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA O POTREBE INICIOVAŤ ZÁKON O SLOVENSKEJ KNIHE A ČASOPISOCH V ankete, ktorú usporiadala redakcia Literárneho týždenníka v druhom polroku 2014 na základe záverov Budmerických dní Spolku slovenských spisovateľov 2013, jej účastníci vypĺňali elektronický formulár a...
Celý článok

Z OHLASOV NA ANKETU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch

31.10.2014 15:10

Nevyhnutná je intenzívnejšia komunikácii doma i v zahraničí

Napriek skeptikom máme dostatok záujemcov o slovenskú literatúru a kultúru vo svete, aj špecialistov slovakistov. Venujeme im však zväčša až zarážajúco minimálnu pozornosť, podporu i aké-také ocenenia. Neraz nepoznáme ani ich najvýznamnejšie diela v SR, dokonca ani nemáme ich mnohé diela, tobôž...
Celý článok
31.10.2014 15:09

Nižšia DPH na pôvodnú tvorbu a časopisy

Navrhujem výrazné zníženie DPH na pôvodnú slovenskú tvorbu, časopisy, financovanie časopisov pre základné a stredné školy, financovanie odborníkov v kluboch začínajúcich autorov. MARTA GREMUŠKOVÁ
Celý článok
31.10.2014 15:08

Slovenských autorov má podporovať ministerstvo kultúry, nijaká nadácia

Vždy, najmä v minulosti, slovenských autorov podporoval štát, ináč to nejde. Musí byť vytvorený systém od štátu, aby sa vytvoril FOND na podporu slovenských autorov, tento musí spravovať ministerstvo kultúry, žiadna nadácia alebo iná mimoparlamentná organizácia. Tento FOND by podporoval autorov pri...
Celý článok
31.10.2014 15:07

Apelovať na ministra kultúry

Požiadavky, ktoré sú zahrnuté v ankete Literárneho týždenníka sú zároveň aj východiskom na koncepčné riešenie súčasného stavu slovenskej vedy, kultúry a umenia s dôrazom na podporu axiologického statusu fenoménu slovenskosti (minulej i súčasnej). Navrhujem výsledky ankety predložiť Ministerstvu...
Celý článok
31.10.2014 15:06

Treba iniciovať aj zákon o sponzorstve

Je potrebná cielená štátna podpora nielen prostredníctvom grantov, ale aj legislatívne formulovaná (pozri pred rokom 1989), podobne je to dnes aj v zahraničí, popritom treba hľadať zdroje aj cestou sponzoringu – treba iniciovať aj zákon o sponzorstve, aby nedochádzalo len k prepieraniu peňazí...
Celý článok
31.10.2014 15:05

Všestranne podporovať slovenskú kultúru

Podľa mňa by sa mal pripraviť zákon na podporu slovenskej kultúry a ten by mal zahŕňať okrem záväzku štátu všestranne podporovať slovenskú kultúru a jej rozvoj aj všetky ostatné čiastkové otázky nadhodené v ankete. JÁN KAČALA, Bratislava
Celý článok

ZDROJ:

Z ohlasov na anketu Literárneho týždenníka o potrebe iniciovať zákon o slovenskej knihe a časopisoch  [online]. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: Literárny týždenník, č. 35 – 36, roč. XXVII., 2014, ISSN 0862-5999, s. 2.