Literárny týždenník 21 – 22/2021

Literárny týždenník 21 – 22/2021

ÚVODNÍK

* Viera Švenková: Ľud náš špatnokrásny...

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO/VIDIECKA TURISTIKA A AGROTURISTIKA

* František Mach, Jana Soukupová: Združenie Malokarpatská vínna cesta má 25 rokov: Štvrťstoročnica: Spolupráca kultúry a vinárov je základom úspechu

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov sa uskutoční 15. júla 2021 v Bratislave

ZBIERKA

* Nová zbierka na podporu vydávania Literárneho týždenníka 2021/2022

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky

MÉDIÁ

* Spisovatelia a časopisy na rozhlasových vlnách

* Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA zhováral:

* o Slovenských pohľadoch s ich šéfredaktorom a so známym slovenským prozaikom BYSTRÍKOM ŠIKULOM (TU)

* so spisovateľom, autorom literatúry faktu, blogerom, matematikom, bývalým politikom a diplomatom JOZEFOM MIKLOŠKOM, členom SSS a jeho predstavenstva a prezidentom Pí-klubu (TU);

* o Literárnom týždenníku (LT), časopise Spolku slovenských spisovateľov, s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM a tajomníkom SSS (TU)

* Hosť Andrey Poláčkovej ŠTEFAN CIFRA, básnik a editor (TU)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ANALÝZY A PROGNÓZY/PRIESKUM/ČÍTANIE

* Miroslav Kazík: Preferencia prostriedkov nepriamej komunikácie u študentiek slovenčiny

DEJINY/REGIONÁLNE TRADÍCIE/REMESLO

* Július Lomenčík: Sklárske družstevné podnikanie v morálnom odkaze

GLOSA

* Jozef Banáš: Do akej strany či hnutia vstúpiť?

DIVADLO

* Katarína Koláriková: Premiéra komédie Výstup v Divadle Nová: Cesta na vrchol hory (života)

LITERATÚRA

* Vladimír Blaho: Nad tvorbou jedinečného argentínskeho spisovateľa: Môj SABATO

REPORTÁŽ/FOLKLÓR

* Milan Zelinka: Slávnosti porozumenia v Papíne

ZO SVETA LITERATÚRY/ZAHRANIČIE

* Marián Servátka: Slovaciká v bieloruskej encyklopédii

VIZUÁLNE UMENIE/TRIENÁLE PORTRÉTU/FOTOGRAFIA/GLOSA

* Dušan Mikolaj: Spôsob „oslobodenia sa od rezíduí minulosti“

* Dušan Mikolaj: Súčasťou jubilejnej galérie aj lesopark

* Marián Šimkulič: Zdôrazniť človečenstvo tvorcov

ROZHOVOR/VÝTVARNÉ UMENIE/OSOBNOSŤ

* Hovoríme s výtvarníčkou DOMINIKOU PAŠTÉKOVOU, dcérou popredného slovenského maliara a medzinárodne uznávaného výtvarníka MILANA PAŠTÉKU pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín: S nezlomnou chuťou ísť ďalej (Zhovára sa A. Blaha)

* Redakcia: Medailónik – Milan Paštéka (* 20. 5. 1931 Trenčín  – † 23. 9. 1998 Voznica)

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Ján Jurčo: Zádery do duše (Ťažoba s dedičnou genézou)

* Medailónik – Ján Jurčo (* 16. 8. 1933, Žbince) (-gajera-)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Michal Záleta: Sen a soľ: Blízko?; Tam stávala žena; Sú také chvíle...

* Medailónik – Michal Záleta (* 25. 1. 1947, Olejníkov)

UMELECKÁ FOTOGRAFIA

* Ján Greš: Strom. Infrafotografia

HISTORIOGRAFIA

* Viktor Timura: Neznáme dejiny alebo Dejiny, na ktoré sme pozabudli

* Redakcia: Medailónik – Viktor Timura (*14. 4. 1938, Gregorovce)

RECENZIE

* Jaroslav Rezník: Sláviková medzi vtáčikmi (SLÁVIKOVÁ, Anna: Vtáčiky okolo nás. Bratislava: BBprint, s. r. o., 2020, 1. vyd., 45 s., ISBN 978-80-89627-09-7, viaz.)

* Milan Kenda: Antológia gumujúca renomovaných aforistov. (CHALUPA, Peter – JANOVIC, Tomáš: Aforisti – a fór istý. Bratislava: Petrus, 2020, 1. vyd., 184 s., ISBN 978-80-89913-40-4)

* Lenka Mihová: Janoškova kronika (NEMEC, Miroslav – VÍTEK, Peter: Kronika školského inšpektorátu V Lipt. sv. Mikuláši. Ružomberok: Society for Human Studies, 2020, 1. vyd., 198 s., ISBN 978-80-972913-6-5)

ZO SVETA LITERATÚRY/KNIŽNÁ KULTÚRA

* Miroslav Póša: Prezentácia knihy PAVLA DINKU Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka: Oslava práce na „roli dedičnej“

ZAHRANIČIE/KRAJANSKÍ SLOVÁCI/PREKLADOVÁ TVORBA

* Proglas Konštantína Filozofa si uctili aj v Srbsku

* Záujem o Literárny týždenník s prílohou LiteraTÚRA

SERVIS

* Jana Borguľová: Stretnutie k Svetovému dňu poézie v Banskej Bystrici: Stretnutie k Svetovému dňu poézie v Banskej Bystrici

GLOSA

* Dáša Machalová: Matičnú myšlienku uvádzať do života

NEKROLÓG

* Redakcia: Zomrel jeden zo zakladateľov slovenskej štátnosti: Za MILANOM VTÁČNIKOM

SÚŤAŽE

* Janka Poláková: XXXIX. ročník Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (Termín uzávierky: 30. 9. 2021)

* Alena Sochuľáková: Vyhlásili víťazov regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

LiTERÁRIUM

* Jozef Čertík: Mám strach

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL

* Zuzana Brnoliaková: Ponaučenia

* Milan Lechan: Máte už v knižnici?

* Ján Kopina: Rozumček kde-tu: Neskoro; Dominantnosť; Nič výnimočné

* Milan Kenda: Morality a iné hity

* Ján Grešák: Satirikon: Plagiátorský titul; Na basovú nôtu; Výhoda; O práve a spravodlivosti; O sebareflexii

* Eva Jarábková-Chabadová: Kvitnutie bez obmedzenia

* Ondrej Nagaj: Posmešníky: Poľnohospodári; Lídrovanie; Východisko

* Jana Poláková: Návod na domácu turistiku

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Dušan Piršel: Bohatstvo verzus chudoba

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha