Literárny týždenník 1 – 2/2021

Literárny týždenník 1 – 2/2021

Literárny týždenník 1 – 2 z 20. januára 2021 prináša:

(Foto na 1 strane: František Mach: Zasnežené námestie Ľ. Štúra v Modre)

ÚVODNÍK

* Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov

ZAMYSLENIE

* Miroslav Bielik: Rok neistoty a nádeje

MÉDIÁ

* Štefan Cifra, šéfredaktor LT: Literárny týždenník potrebuje vašu podporu

GLOSA

* Ján Benko: Kde sú limity núdzového stavu?

ZBIERKA

* Redakcia: Finančná zbierka na podporu LT pokračuje: Pomôžte zachrániť Literárny týždenník!

* Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky na podporu Literárneho týždenníka (k 30. 12. 2020)

ODBER A PREDPLATNÉ

* Predplaťte si Literárny týždenník

GLOSA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ

* Pavol Dinka: Slepota

ANALÝZY A PROGNÓZY/ESEJ

* Matej Mindár: Na margo roku 2020 v slovenskej politike: Vláda postupne stráca podporu

* Ivan Bindas: Je najvyšší čas dospieť

MÉDIÁ

* Bystrík Šikula: Zachráňme Slovenské pohľady!

* Viera Švenková: Bráňme Slovenské pohľady!

* Redakcia: Prezreli ste si vyše 2 500 000 stránok SSS a LT!

* Redakcia: Užitočné informácie pre prispievateľov a čitateľov: Štandardné rozsahy príspevkov v Literárnom týždenníku

JAZYKOVEDA/OSOBNOSŤ

* Mária Rapošová: K nedožitému 100. výročiu narodenia profesora JOZEFA MISTRÍKA: „Jazyk je fascinujúci nielen cez mikroskop, ale aj cez ďalekohľad.“

DIVADLO

* Katarína Koláriková: Premiéra hry o Jánošíkovi v divadle Aréna: Lebo národ potrebuje hrdinu?

* Lukáš Perný: Huxleyho Prekrásny nový svet, dystopická fikcia alebo vizionárska metafora hypermodernej reality?: Po knižnej podobe aj filmový seriál

VIZUÁLNE UMENIE

PRIPOMÍNAME SI

* Dušan Mikolaj: Osudovosť alebo stratégia?

VÝTVARNÍCTVO

* Marián Šimkulič: Boreckého krajina a ľudia v premenách času

* Ivan Jackanin: Takmer zabudnutý ukrajinský umelec: IVAN KULEC (* 1880 – † 1952)

(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ)

ROZHOVOR/LITERATÚRA/PRÁVO

* Hovoríme s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave MARTINOM VLADIKOM: O kráse poézie a úskaliach justície (zhovára sa P. Dinka)

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Martin Vladik: Koronavírus

DEJINY/PRÁVO

* Jaroslav Chovanec: Právny štát a ústavnosť – základňa budovania Slovenskej Republiky

***

LiteraTÚRA č. 1/2021 – PRÍLOHA PRE SLOVENSKÚ PÔVODNÚ A PREKLADOVÚ TVORBU

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Jaroslav Rezník: Pribina (Ku Dňu vzniku SR)

* Július Lomenčík: Pri/v splne Mesiaca: Svetlo v odraze (27. júl 2018); Svetlo v tichu; Svetlo v spojení

* Vladimír Patráš: JÚLIUS LOMENČÍK jubiluje (* 15. 1. 1961)

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJ

* Miroslav Pius: K 160. výročiu prijatia memoranda národa slovenského: Pohnutý život štúrovca ŠTEFANA MARKA DAXNERA

* Za hrsť Daxnerových myšlienok (vybral M. Pius)

* Red.: Medailónik M. Piusa

FEJTÓN

* Milan Zelika: Politika našej babky

* Red.: Medailónik M. Zelinku

PRÓZA/AFORIZMY

* Miroslav Danaj: Krátky film dlhého času

* Miroslav Danaj: O nádeji v beznádeji (aforizmy zo zbierky Figuríny neplačú, 2019)

* Pavol Tomašovič: Medailónik M. Danaja

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Ondrej Nagaj: Zmlova zo sobó samim (Gemerské nárečie z Ratkovského Bystrého a Filiera)

ESEJ

* Ján Maršálek: Spoločnosť bez svetla (Politika v závoze)

* Red.: Medailónik J. Maršálka

***

GLOSA/ZAMYSLENIE

* Anton Blaha: Biela nemoc (román Karla Čapka v kontexte súčasnosti)

* Peter Mišák: Na margo našich neviditeľných kníh

OSOBNOSŤ/HUDBA/DEJINY/PROFIL

* Miroslav Demko: Korunovačná omša FRANZA LISZTA je zároveň manifest jeho nesúhlasu s rakúsko-maďarským vyrovnaním

* Miroslav Demko: Spomienka na prvý slávny klavírny koncert Franza Liszta v Bratislave: Začiatky mladého virtuóza

VÝTVARNÉ UMENIE/OSOBNOSŤ/NEKROLÓG

* Fedor Mikovič: Akademický sochár ŠTEFAN PELIKÁN (* 16. 2. 1935 Lietavská Lúčka – † 27. 11. 2020 Žilina): Tvoril dlátom, maľoval srdcom

JAZYKOVEDA/RECENZIE/DVAJA RECENZENTI O JEDNEJ KNIHE

* Teofil Klas: Prameň mediácie a opadané hrušky (Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej: Krátky slovník slovenského jazyka: Piate, doplnené a upravené vydanie. Martin: Matica slovenská, 2020, 1. vyd., 960 s., ISBN 978-80-8128-261)

* František Ruščák: Moderné lexikografické dielo (Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej: Krátky slovník slovenského jazyka: Piate, doplnené a upravené vydanie. Martin: Matica slovenská, 2020, 1. vyd., 960 s., ISBN 978-80-8128-261)

RECENZIE

* Jaroslav Rezník: Dejiny majú svoju logiku (HOLEC, Roman: Trianon – triumf a katastrofa. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o. 2020, 1. vyd., 350 s. ISBN 978-80-569-0588-3)

* Sergej Makara: Odišli predčasne do večnosti, aby sme mohli žiť... (S vďačnosťou a láskou. Zostavovateľ: Gabriela Rosičová. Humenné: Oblastný výbor SZPB v Humennom, 2017, 1. vyd.)

* Pavol Hrivík: Významný príspevok do prameňov politológie (CHOVANEC, Jaroslav – HOTÁR, Viliama S.: Politológia – Terminologický a výkladový slovník (2. vydanie). Martin: Matica slovenská, s. r. o., v spolupráci so spoločnosťou PROCOM, s. r. o., v Bratislave, 2019, 2, vyd., 440 s., ISBN 978-80-85717-35-8).

* Zlata Matláková: Múdra myšlienka prežije svojho autora (DANAJ, Miroslav: Figuríny neplačú. Ilustrácie Alexandra Čižmáriková

Trnava: Vlastným nákladom, 2020, 1. vyd., 165 s., ISBN 978-80-8115-301-3).

* Ľubo Olach: Slovan opäť majstrovský. (JURÍK, Ľuboš. Slovan do toho!: Príbehy, rozhovory, osobnosti, hviezdne okamihy. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej 2020, 1. vyd., 286 s., ISBN 978-80-8115-306-8)

* Peter Tollarovič: Prívetivý podnetom k vážnym úvahám (DARMO, Jozef: Advent života, Bratislava: Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, 2020, 1. vyd., 72 s. ISBN 978-80-8202-134-2)

SVET LITERATÚRY/RECENZIE/PREKLADOVÁ TVORBA

* Martin Prebudila: Slovenské aforizmy v srbskom jazyku (Blesky a hromy: Antológia slovenského aforizmu. Editor, prekladateľ a autor predslovu Aleksandar Čotrić. Autor obálky Toso Borkovič. Doslovy: Radomír Andrić, Mirjana Vladisavljevová, Milan Kupecký, Martin Prebudila a Slobodan Simić. Jazyk: srbský. Belehrad (Srbská republika): Srbská reč“, 2020, 1. vyd., 288 s.)

* Ivan Jackanin: Nielen pre deti, ale aj pre dospelých (Vdovyčenko, Halyna: Sova, ktorá sa chcela stať škovránkom. Z ukrajinčiny preložili Michaela Dvoekonko a Valéria Juríčková. Prešov: OZ Slniečkovo, 2020, 1. vyd., 48 s., ISBN 978-80-89314-52-2)

* Ivan Jackanin: Pozná kúzlo rozprávky: Ukrajinský básnik, prozaik, prekladateľ, pedagóg DMYTRO ČEREDNYČENKO, prekladateľ diela Slovenské ľudové rozprávky (Slovacki narodni kazky)

* Natália Murat-Oravcová: Sladkoslaná slzička spriaznenosti (NANETTI, Angela: Agátka, líška a čierny muž. Preklad Daniela Lozanová. Ilustrácie Jarmila Lehoczká. Spišská Nová Ves: FAMA art, 2020, 1. vyd., 40 s., ISBN 978-80-89717-24-8).

NEKROLÓG

* Ladislav Volko: Odišiel nestor lužicko-srbského filmu TONI BRUK (* 1947 – † 2020)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

* Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – február 2021

* 1. 2. 1956 – Viera Čurmová (65)

* 6. 2. 1941 – Ján Jančovic (80)

* 7. 2. 1966 – Jana Martincová Mináčová (55)

* 7. 2. 1986 – Marcel Páleš (35)

* 8. 2. 1946 – Mikuláš Kočan (75)

* 19. 2. 1951 – Miroslav Masaryk (70)

* 19. 2. 1931 – Ladislav Ondriš (90)

* 20. 2. 1956 – Jozef Trtol (65)

* 21. 2. 1951 – Juraj Kalnický (70)

* 24. 2. 1946 – Emil Borčin (75)

AKTUALITY

* Red.: Čestná pocta SSS MICHALOVI ROMANOVI

* Red.: Hodiny lietania ETELY FARKAŠOVEJ v češtine

NOVINKY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

 * Martin Prebudila: Všetko je svetlo (Rozmery: 147 x 217 mm, 122 s., tvrdá väzba, ISBN: 978-80-8194-135-1. Cena: 9,90 €)

* Zlata Matláková: Trvalky. Ilustrácie Martin Marušinec. (Rozmery: 125 x 180 mm, 70 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-130-6. Cena: 5,90 €)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

* Alexander Halvoník: Generačníci. (Rozmery: 147 x 217 mm, 200 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-139-7. Cena: 10,90 €)

* Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G. (Rozmery: 150 x 170 mm, 267 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-140-3. Cena: 11,90 €)

NEKROLÓGY

* Radoslav Kendera: Džentlmen s motýlikom BOHUMIL MOTEJLEK (* 17. 8. 1945 Trenčín – † 10. 11. 2020 Ružomberok)

* Red.: Zomrel IGOR RUSNÁK, dramatik, scenárista, člen SSS (* 3. 2. 1936 Trnava – † 9. 1. 2021 Tlmače)

LITERÁRIUM 2021

* Milan Kupecký: Priviate vetrom

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Jozef Bily: Drobničky XXL; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Zuzana Brnoliaková: Staronové výhľady: Sumár roku 2020; Novoročný vinšík; Konečne nejaký úspech?; Zamknutí doma

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Ján Grešák: Testoviny: Testovný pozdrav; Testilát

* Vlado Javorský: Za hrsť drobných...

* Eva Jarábková-Chabadová: Epigramy: Oslava nového roka; Vláda plagiátorov

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Pavel Fabry: Hrdosti plná studňa

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

Hlavný partner v roku 2021: Fond na podporu umenia