Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, miesto zasadnutia odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, miesto zasadnutia odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra