Mesto Nitra s vrchom Zobor v pozadí. Vpravo Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, miesto zasadnutia odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Mesto Nitra s vrchom Zobor v pozadí. Vpravo Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, miesto zasadnutia odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra