Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, a Robert Žilík, člen odbočky. Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, a Robert Žilík, člen odbočky. Regionálne zasadnutie odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra