Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, číta správu o činnosti odbočky. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Zuzana Kováčová, tajomníčka nitrianskej odbočky SSS, číta správu o činnosti odbočky. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra