Jozef Vladár (vpravo vzadu) na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017 informuje o príprave zborníka Almanach Nitra. Foto © Štefan Cifra

Jozef Vladár (vpravo vzadu) na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Nitre 10. 5. 2017 informuje o príprave zborníka Almanach Nitra. Foto © Štefan Cifra