Vizuálna prezentácia správy o činnosti odbočky SSS v Nitre, ktorú predniesla a komentovala tajomníčka odbočky Zuzana Kováčová. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Vizuálna prezentácia správy o činnosti odbočky SSS v Nitre, ktorú predniesla a komentovala tajomníčka odbočky Zuzana Kováčová. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra