Prof. Jozef Vladár, člen výboru odbočky SSS v Nitre. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra

Prof. Jozef Vladár, člen výboru odbočky SSS v Nitre. 10. 5. 2017. Foto © Štefan Cifra