Zasadnutie odbočky SSS v Nitre. V strede (vzadu): Natália Muránska, členka výboru odbočky, Štefan Cifra, predseda KK SSS, Jozef Vladár, člen výboru. 10. 5. 2017

Zasadnutie odbočky SSS v Nitre. V strede (vzadu): Natália Muránska, členka výboru odbočky, Štefan Cifra, predseda KK SSS, Jozef Vladár, člen výboru. 10. 5. 2017