Cenu čitateľa 2018 vyhrala kniha LEOPOLDA MORAVČÍKA! Prinášame aj poradie prvej desiatky kníh

02.11.2018 21:23

Dňa 31. októbra 2018 sa skončilo hlasovanie o Cenu čitateľa 2018 – usporiadanej podľa Štatútu súťaže o Ceny SSS, ktoré trvalo od 19. septembra t. r. Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Spolku slovenských spisovateľov (SSS) spomedzi 67 kníh vydaných v kalendárnom roku 2017, ktoré prihlásili vydavatelia a autori do súťaže o Ceny a prémie SSS. Do hlasovania sa zapojilo 151 hlasujúcich, z ktorých každý mal možnosť hlasovať najviac za tri knihy. Výsledky hlasovania vyhodnotila odborná komisia súťaže o Ceny SSS pod vedením Štefana Cifru, tajomníka SSS a predsedu komisie, v zložení: Dalimír Hajko, Ján Tazberík, Július Lomenčík, Katarína Kolláriková, Pavol Tomašovič, Tatiana Jaglová, Viera Valachovičová-Ryšavá, Igor Válek a Zuzana Kováčová.

Cenu čitateľa získal Leopold Moravčík za cestopisnú knihu Čína na konci Dlhého pochodu (Bratislava: Perfekt), za ktorú hlasovalo 41 hlasujúcich s platným hlasom. Druhé miesto získala básnická zbierka Radoslava Rochallyiho Panoptikum (vl. n.) s počtom 22 hlasov. Na treťom mieste sa umiestnili dve knihy: knižka pre mládež Vladimíra Leksu-Pichaniča Mám radšej Beatles (Bratislava: Perfekt) a prozaická kniha Radoslava Rochallyiho List pre syna (Brno: Tribun EU), ktoré získali po 18 hlasov. Ako ďalšie knihy sa v prvej desiatke umiestnili: prozaická kniha spoluautorov Petra Gustáva Hrbatého a Ján Jendrichovského Apokalyptická dráma (Bratislava: Brefit-e v Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky), knižka pre deti Petra Karpinského Teta Agáta a jej mačacia sedmička (Bratislava: Perfekt), prozaické knihy Gabriely Rothmayerovej Ako mladnú muži (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017) a Miroslava Bartoša Deň, aký ti patrí (VSSS7), básnická zbierka Niny Kollárovej Premlčané ticho (Bratislava: Brefit-e v EMSA ČD, 2017) a kniha literatúry faktu Musila Miroslava Skutočný príbeh Mórica Beňovského (Bratislava: VSSS).

Cenu čitateľa odovzdajú zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov pod vedením jeho predsedu Miroslava Bielika počas odovzdávania výročných cien a prémií SSS za knižnú tvorbu za rok 2017 v Galérii mesta Bratislavy Pálfiho paláci na Panskej ul. v Bratislave vo štvrtok 8. 11. 2018 o 10. hod. Zároveň odmenia troch vyžrebovaných hlasujúcich knižnými cenami z produkcie Vydavateľstva SSS, SSS a Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky.

Víťazom blahoželáme.

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS, predseda poroty súťaže