Literárne súťaže iných organizátorov

Via Litera 2022 – literárna súťaž (Termín uzávierky: do 31. 10. 2022)

Termín uzávierky: do 31. októbra 2022 Téma: Sloboda a jej podoby   Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice VYHLASUJÚ druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa   Súťaž sa zameriava na hľadanie mladých talentov medzi...

Literárny fond udelil ocenenia za literárnu tvorbu v roku 2021

Hlavnú cenu za slovenskú pôvodnú tvorbu získal JÁN TAZBERÍK, prémie udelili MARTE HLUŠÍKOVEJ, RASTISLAVOVI PUCHALOVI, PAVLOVI DINKOVI, MIROSLAVOVI DEMÁKOVI, MIROSLAVE KOŠŤÁLOVE a ďalším, hlavnú cenu za preklad a prémiu za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal aj IVAN JACKANIN, ocenenie si...

Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

Vyhlasovateľ súťaže: Novohradská knižnica – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Súťaž podporilo mesto Lučenec   Poslanie a cieľ súťaže Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže...

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

Pietny akt účastníkov, organizátorov a porotcov v Turzovke počas Jašíkových Kysúc 2021. Foto: archív knižnice   Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2021 bola slávnostne vyhodnotená a spojená s viacerými zaujímavými sprievodnými podujatiami. Pri dodržaní...

Literárna Senica Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. septembra 2021)

Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN), celoslovenská autorská súťaž v poézii a pró­ze, už viac ako 30 rokov ponúka príležitosť konfron­tovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej po­roty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti....

Vyhlásili víťazov 13. ročníka regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

Turčianska knižnica v Martine, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala od januára 2021 už 13. ročník čitateľskej ankety Kniha Turca 2020. Informácie o priebehu ankety boli zverejňované prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebookovej stránky. Pre...

Úspešný druhý ročník literárnej súťaže Rozlet: Výsledky literárnej súťaže

Literárne umenie, občianske združenie (OZ), zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže Rozlet, ktorú vypísali v termíne od 15. 1. do 15. 4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti odborných, stredných škôl a gymnázií, zapojení do literárnych krúžkov. Téma celoslovenskej...

Bratislava, moje mesto 2020 (Uzávierka: 1. mája 2020)

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava- Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 10. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov BRATISLAVA, MOJE MESTO 2020 Poslaním súťaže...

Tvorivá objednávka Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu 2020 (Uzávierka súťaže: 30. 4. 2020)

Sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu vypisuje súťaž Tvorivá objednávku pre rok 2020 I. ŠTATÚT TVORIVEJ OBJEDNÁVKY 2020   1. Tvorivá objednávka je primárne určená na podporu vzniku novinárskych útvarov v printových aj elektronických médiách na vybrané...

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020 (uzávierka: 21. 8. 2020)

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020. Žánre: 1) poézia, 2) próza Vekové kategórie: 1. kategória: od 15 – 18 rokov; 2. kategória: od 19...
1 | 2 >>