Literárne súťaže iných organizátorov

Nominácie do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

  Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je celoslovenská súťaž s dlhoročnou tradíciou. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Novými partnermi súťaže sa po prvý raz stali aj inštitúcie v pôsobnosti MK SR...

Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník celoslovenskej súťaže Bienále divadelnej fotografie (Uzávierka 15. júna 2024)

Tvorcovia fotografií s portfóliom divadelnej spolupráce sa môžu opäť zapojiť do jedinečnej súťaže v svojom zameraní Bienále divadelnej fotografie 2024. Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú...

Literárna súťaž Villa Zerna 2024 – Uzávierka súťaže: 22. marec 2024

Literárny klub PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní a Obecný úrad v Hornom Srní vyhlasujú 11. ročník literárnej súťaže Villa Zerna 2024   Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl (ZŠ), študenti stredných škôl (SĎ) a študenti vysokých...

Zapoj sa aj ty do súťaže JURÍK očami MLADÝCH (Uzávierka súťaže: 19. júna 2023)

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom JURÍK očami MLADÝCH. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorí budú tvoriť originálnu poviedku na ľubovoľnú tému. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí v tvorbe...

Literárna súťaž Dolnozemské zlaté pero 2023 (Uzávierka: 1. 5. 2023)

Spolok Slovákov v Bulharsku vyhlasuje IV. ročník literánej súťaže Dolnozemské zlaté pero 2023 venovaný príchodu prvej učiteľky do Gornej Mitropolije Marie Matejovskej Uzávierka: 1. 5. 2023 Práce posielajte na e-mail zlatepero.ssb@gmail.com. Propozície súťaže si môžete pozrieť na...

Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023 (Uzávierka: 14. apríl 2023)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 20. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám. Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar (v rozsahu 10 normostrán). Diela do...

Via Litera 2022 – literárna súťaž (Termín uzávierky: do 31. 10. 2022)

Termín uzávierky: do 31. októbra 2022 Téma: Sloboda a jej podoby   Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice VYHLASUJÚ druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa   Súťaž sa zameriava na hľadanie mladých talentov medzi...

Literárny fond udelil ocenenia za literárnu tvorbu v roku 2021

Hlavnú cenu za slovenskú pôvodnú tvorbu získal JÁN TAZBERÍK, prémie udelili MARTE HLUŠÍKOVEJ, RASTISLAVOVI PUCHALOVI, PAVLOVI DINKOVI, MIROSLAVOVI DEMÁKOVI, MIROSLAVE KOŠŤÁLOVE a ďalším, hlavnú cenu za preklad a prémiu za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal aj IVAN JACKANIN, ocenenie si...

Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

Vyhlasovateľ súťaže: Novohradská knižnica – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Súťaž podporilo mesto Lučenec   Poslanie a cieľ súťaže Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže...

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

Pietny akt účastníkov, organizátorov a porotcov v Turzovke počas Jašíkových Kysúc 2021. Foto: archív knižnice   Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2021 bola slávnostne vyhodnotená a spojená s viacerými zaujímavými sprievodnými podujatiami. Pri dodržaní...
1 | 2 | 3 >>