Literárne súťaže iných organizátorov

Zapoj sa aj ty do súťaže JURÍK očami MLADÝCH (Uzávierka súťaže: 19. júna 2023)

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom JURÍK očami MLADÝCH. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorí budú tvoriť originálnu poviedku na ľubovoľnú tému. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí v tvorbe...

Literárna súťaž Dolnozemské zlaté pero 2023 (Uzávierka: 1. 5. 2023)

Spolok Slovákov v Bulharsku vyhlasuje IV. ročník literánej súťaže Dolnozemské zlaté pero 2023 venovaný príchodu prvej učiteľky do Gornej Mitropolije Marie Matejovskej Uzávierka: 1. 5. 2023 Práce posielajte na e-mail zlatepero.ssb@gmail.com. Propozície súťaže si môžete pozrieť na...

Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023 (Uzávierka: 14. apríl 2023)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 20. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám. Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar (v rozsahu 10 normostrán). Diela do...

Via Litera 2022 – literárna súťaž (Termín uzávierky: do 31. 10. 2022)

Termín uzávierky: do 31. októbra 2022 Téma: Sloboda a jej podoby   Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice VYHLASUJÚ druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa   Súťaž sa zameriava na hľadanie mladých talentov medzi...

Literárny fond udelil ocenenia za literárnu tvorbu v roku 2021

Hlavnú cenu za slovenskú pôvodnú tvorbu získal JÁN TAZBERÍK, prémie udelili MARTE HLUŠÍKOVEJ, RASTISLAVOVI PUCHALOVI, PAVLOVI DINKOVI, MIROSLAVOVI DEMÁKOVI, MIROSLAVE KOŠŤÁLOVE a ďalším, hlavnú cenu za preklad a prémiu za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal aj IVAN JACKANIN, ocenenie si...

Propozície v rámci XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 (Uzávierka: do 5. 10. 2022)

Vyhlasovateľ súťaže: Novohradská knižnica – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Súťaž podporilo mesto Lučenec   Poslanie a cieľ súťaže Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej (Slovensko) súťaže...

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov: Jašíkove Kysuce 2021

Pietny akt účastníkov, organizátorov a porotcov v Turzovke počas Jašíkových Kysúc 2021. Foto: archív knižnice   Celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2021 bola slávnostne vyhodnotená a spojená s viacerými zaujímavými sprievodnými podujatiami. Pri dodržaní...

Literárna Senica Ladislava Novomeského (Uzávierka: 15. septembra 2021)

Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN), celoslovenská autorská súťaž v poézii a pró­ze, už viac ako 30 rokov ponúka príležitosť konfron­tovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej po­roty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti....

Vyhlásili víťazov 13. ročníka regionálnej súťaže Kniha Turca 2020

Turčianska knižnica v Martine, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, organizovala od januára 2021 už 13. ročník čitateľskej ankety Kniha Turca 2020. Informácie o priebehu ankety boli zverejňované prostredníctvom webovej stránky knižnice a facebookovej stránky. Pre...

Úspešný druhý ročník literárnej súťaže Rozlet: Výsledky literárnej súťaže

Literárne umenie, občianske združenie (OZ), zavŕšilo druhý ročník literárnej súťaže Rozlet, ktorú vypísali v termíne od 15. 1. do 15. 4. 2020. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti odborných, stredných škôl a gymnázií, zapojení do literárnych krúžkov. Téma celoslovenskej...
1 | 2 >>