Literárne súťaže iných organizátorov

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020 (uzávierka: 21. 8. 2020)

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020. Žánre: 1) poézia, 2) próza Vekové kategórie: 1. kategória: od 15 – 18 rokov; 2. kategória: od 19...

Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2019 (uzávierka súťaže 15. 3. 2020)

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny: 1. Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2019, 2. Cena Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2019, 3. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku...

Literárna Senica tridsaťtriročná

Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN) dnes už patrí medzi renomované literárne súťaže (jej počiatky siahajú do roku 1986) a oslovuje autorov z celého Slovenska. Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa uzatvoril jej XXXIII. ročník v priestoroch Základnej umeleckej školy v Senici, kde slávnostne...

Pocta Rázusovcom 2020 (Uzávierka: 20. novembra 2019)

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Rázusovie klub spisovateľov v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž Pocta Rázusovcom Súťaže sa môžu zúčastniť občania SR a ČR s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované. Téma je ľubovoľná, odporúčame však nadviazať na...

Súťaž O Cenu Slovenského učeného tovarišstva (Uzávierka: 15. marca 2020)

Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka Kultúra v Bratislave vyhlasujú XXII. ročník celoslovenskej...

JURINOVA JESEŇ 2019 (Uzávierka súťaže je 31. 8. 2019)

Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov, spoluorganizátori: mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia, vyhlasujú 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby...

TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019 (Uzávierka: 25. 5. 2019)

Mesto Topoľčany, Základná umelecká škola L Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany, s RZ Áno umeniu a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2019. Literárna forma: 1. poézia; 2. próza; 3. dramatický text. Vekové kategórie (vek ku dňu...

Vyhlásenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2019 (Termín zaslania prác: do 4. 10. 2019)

BBSK – Novohradská knižnica vyhlasuje XIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2019 Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí. Literárne formy súťaže sú poézia, próza. Súťažné práce musia byť pôvodné a doteraz...