Literárne súťaže iných organizátorov

JURINOVA JESEŇ 2019 (Uzávierka súťaže je 31. 8. 2019)

Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov, spoluorganizátori: mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia, vyhlasujú 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby...

TOPOĽČIANSKE TEXTOBRANIE 2019 (Uzávierka: 25. 5. 2019)

Mesto Topoľčany, Základná umelecká škola L Mokrého, Moyzesova 1737/22, 955 01 Topoľčany, s RZ Áno umeniu a Literárny klub TakSi Topoľčany vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Topoľčianske textobranie 2019. Literárna forma: 1. poézia; 2. próza; 3. dramatický text. Vekové kategórie (vek ku dňu...

Vyhlásenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2019 (Termín zaslania prác: do 4. 10. 2019)

BBSK – Novohradská knižnica vyhlasuje XIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Lučenec 2019 Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 5. – 9. ročníkov ZŠ, osemročných gymnázií, žiaci stredných škôl a dospelí. Literárne formy súťaže sú poézia, próza. Súťažné práce musia byť pôvodné a doteraz...
<< 1 | 2 | 3