Literárna jar Ondreja Čiliaka 2023 (Uzávierka: 14. apríl 2023)

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 20. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám.

Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar (v rozsahu 10 normostrán). Diela do súťaže sa dajú prihlásiť výlučne elektronicky, zaslaním prác na e-mail sutaz@hnkpd.sk. V úvode diela treba uviesť meno autora, vek, adresu, e-mailový aj telefonický kontakt.

Odborná porota určuje troch víťazov v každej z kategórií:

* žiaci do 12 rokov: poézia * próza

* študenti do 18 rokov: poézia * próza

* dospelí do 60 rokov: poézia * próza

* seniori nad 60 rokov: poézia * próza

Do súťaže sa môže prihlásiť autor od 6 rokov, ktorý sa venuje neprofesionálnej literárnej tvorbe v kategórii poézia a próza. Téma je voľná.

Diela bude hodnotiť porota v zložení: JOZEF BANÁŠ, predseda poroty, LUCIA ČARNÁ za vydavateľstvo IKAR, MAREK MITTAŠ za Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a SCPEN.

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2023. Uzávierka súťaže: 14. apríl 2023. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné vyhodnotenie: 16. jún 2023.

Viac informácií aj podmienky prihlásenia nájdete v propozíciách na stránke Hornonitrianskej knižnice: www.hnkpd.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.