Via Litera 2022 – literárna súťaž (Termín uzávierky: do 31. 10. 2022)

Via Litera 2022 – literárna súťaž (Termín uzávierky: do 31. 10. 2022)

Termín uzávierky: do 31. októbra 2022

Téma: Sloboda a jej podoby

 

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice

VYHLASUJÚ

druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa

 

Súťaž sa zameriava na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakáva odprezentovať názory na rozličné podoby slobody, ako slobodu vnímajú, čo si pod pojmom sloboda predstavujú a ako je to u ich rovesníkov.

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známou osobnosťou, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Súťažou Via Litera si odteraz P. Raševa budú organizátori každoročne pripomínať.

 

Kto sa môže zúčastniť:

* študent strednej školy

* študent druhého stupňa osemročných gymnázií

Témy, poézia a próza: Sloboda a jej podoby

Adresa na doručenie: sutazekniznica@gmail.com

Termín vyhlásenia: 6. september 2022

Termín doručenia súťažných prác predĺžený: do 31. októbra 2022

 

Povinné údaje na 1. strane prác:
Meno a priezvisko * Názov témy * Trieda * Názov školy * Meno pedagóga * e-mailová adresa súťažiaceho * e-mailová adresa školy (pedagóga)

Formálna úprava súťažných prác:
* formát strany: A4 (297 x 210 mm)

* okraje textu: normálne, t. j. 2,5 cm zhora

* 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava

* Riadkovanie: 1,5

* Veľkosť písma: 12 bodov, typ: Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):

* maximálne 4 normostrany formátu A 4

Vyhlásenie výsledkov:

* december 2022

Porota:

▪ Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe

▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie

▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

 

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:

* 1. – 3. miesto v kategórii poézia

* 1. – 3. miesto v kategórii próza

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh) poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:

* 1. miesto – 150 €

* 2. miesto – 100 €

* 3. miesto – 50 €

 

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou súťažiaci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Knižnica pre mládež mesta Košice

 

(Zdroj: www.kosicekmk.sk)