Literárny fond udelil ocenenia za literárnu tvorbu v roku 2021

Literárny fond udelil ocenenia za literárnu tvorbu v roku 2021

Hlavnú cenu za slovenskú pôvodnú tvorbu získal JÁN TAZBERÍK, prémie udelili MARTE HLUŠÍKOVEJ, RASTISLAVOVI PUCHALOVI, PAVLOVI DINKOVI, MIROSLAVOVI DEMÁKOVI, MIROSLAVE KOŠŤÁLOVE a ďalším, hlavnú cenu za preklad a prémiu za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal aj IVAN JACKANIN, ocenenie si odnieslo aj Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

 

Literárny fond každoročne udeľuje ceny a v rámci nich aj prémie za viaceré druhy literatúry – Cenu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, Cenu Ivana Kraska, Cenu Imre Madácha, Cenu Ivana Franka, Cenu Alexandra Pavloviča, Cenu Jána Hollého, Cenu Mateja Bela a vyhlasuje laureáta Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné prekladateľské dielo.

Slávnostný akt odovzdávania cien sa uskutočnil v pondelok 19. septembra 2022 v bratislavskom Zičiho paláci za prítomnosti predsedu Rady Literárneho fondu Gábora Csandu, podpredsedu Rady Literárneho fondu Otakara Kořínka, riaditeľa Literárneho fondu Ladislava Serdahélyho a ďalších hostí.

 

Úspech členov SSS v pôvodnej slovenskej literárnej tvorbe

V kategórii pôvodnej slovenskej literárnej tvorby hlavnú cenu získal člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS) JÁN TAZBERÍK za básnické dielo Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). „Jeho súčasná poézia sa vyznačuje až minucióznou presnosťou, jeho obraznosť je priamo úžasná. Zbierku, ktorú sme dnes ocenili, tvorí poézia, ale sú tam aj básne v próze, zameraná je na čas, na obrazové videnie skutočnosti. Je to kniha objavná, plná nevšednej metaforiky,“ povedal počas odovzdávania cien člen poroty Peter Mišák o zbierke autora, ktorý je prítomný na slovenskej básnickej scéne niekoľko desaťročí.

Prémie v rámci uvedenej ceny získali aj ďalší členovia SSS: v kategórii próza MARTA HLUŠÍKOVÁ za dielo Žena našívajúca záplaty (Vydavateľstvo SSS) a RASTISLAV PUCHALA za knihu Veža zo slonovej kosti (Trio PUB). Prémiu v rámci ceny v kategórii literárna esej si odniesol PAVOL DINKA za knihu Planéta na rázcestí. Eseje spoza pandemicko-literárnej opony a Zemi a jej deťoch s kamenným srdcom (Vydavateľstvo SSS) a v kategórii literatúra pre deti a mládež MIROSLAV DEMÁK za knižku Nepopieraj netopiera (Vydavateľstvo SSS).

Prémiu v rámci ceny v kategórii poézia získal ERIK JAKUB GROCH za zbierku Viety (Skalná ruža), v kategórii literatúra faktu KAROL KAPELLER, ZDENEK MALANÍK za knihu Radosti a žiale Karola Kapellera (Vydavateľstvo zdravotnej literatúry) a v kategórii literárna veda RENÉ BÍLIK za štúdiu Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťánka ku Kalinčiakovi (Literárne informačné centrum).

Cena a prémie za debut

Cenu Ivana Kraska za debut získal LUKÁŠ ONDERČANIN za dielo Utópia v Leninovej záhrade: Československá komúna Interhelpo (Absynt). Prémie v rámci ceny získali Dávid Dziak: Poď do rozprávky (FACE) a MIROSLAVA KOŠŤÁLOVÁ: Ateliér (Vydavateľstvo SSS).

Diela a preklady v maďarčine

Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získal ZOLTÁN NÉMETH za knihu Tektonika (Kalligram), za preklad zo slovenčiny do maďarčiny udelili cenu TÜNDE MÉSZÁROSOVEJ (preložila knihu Kataríny Kucbelovej Čepiec (Főkőtő, Phoenix Library). Prémie v rámci ceny Za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získali ZOLTÁN SZALAY: Senki háza (Dom nikoho, Kalligram) a ANDRÁS MÉSZÁROS: Nem alszom (Nespím, Phoenix Library).

Diela v ukrajinskom a rusínskom jazyku a preklady

Cena Ivana Franka za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku putovala do rúk NADEŽDY VARCHOLOVEJ za knihu Ja, Klavdija (Ja, Klaudia, Zväz Rusínov-Ukrajincov SR), za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny cenu získal IVAN JACKANIN – preložil dielo Rudolfa Jašíka Popolavá vrana (Popeliasta vorona,Timpani).

Prémiu v rámci ceny za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku udelili IVANOVI JACKANINOVI za knihu Trpká chuť píšťalky (Timpani).

Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku získal IVAN BODNÁR za knihu Staré príbehy z Ruského (Kylysočka).

Preklad prózy, drámy, umeleckej eseje, poézie a veršovanej drámy

Cenu Jána Hollého v kategórii preklad prózy, drámy a umeleckej eseje udelili ZUZANE DEMJANOVEJ za dielo Max Frisch. Denník 1946 – 1949 (Premedia Group) a v kategórii preklad poézie a veršovanej drámy JÁNOVI ZAMBOROVI s názvom Kniha španielskej poézie v preklade a s komentármi J. Zambora (Univerzita Komenského Bratislava).

Prémie v rámci ceny za knižnú tvorbu v kategórii preklad prózy, drámy a umeleckej eseje získali BARBARA SIGMUNDOVÁ: Claudia Pineira: Kto z nás (Artforum) a EVA ANDREJČÁKOVÁ: Pál Závada: Prirodzené svetlo (Slovart).

Spoločenské vedy za vedecký a odborný preklad

Cenu Mateja Bela v kategórii spoločenských vied za vedecký a odborný preklad získal PETER FRIDNER – preložil z anglického originálu dielo Roberta Aldricha Novodobé ríše. Rozmach a úpadok koloniálnych impérií (Slovart), tú istú cenu v kategórii preklad do cudzieho jazyka si odniesol PETER BUTLER BARRER – zo slovenského originálu preložil knihu Jána Botíka Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (Stimul).

Prémiu v rámci ceny získal MICHAL DEMETRIAN (preložil knihu Danu Mackenzieho Príbeh matematiky v 24 rovniciach (Ikar).

Ceny za celoživotné prekladateľské dielo

Na slávnosti vyhlásili aj laureáta Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné prekladateľské dielo. Stal sa ním prekladateľ a diplomat KAROL WLACHOVSKÝ. Laudáciu predniesol Otakar Kořínek.

Úspech Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Súčasťou odovzdávania cien bolo udeľovanie pôct najúspešnejším vydavateľstvám. Získali ich: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Absynt, Kalligram, Phoenix Library, Zväz Rusínov a Ukrajincov SR, Timpani, Kylysočka, Premedia Group, Komenského univerzita Bratislava, Slovart a Stimul.

Redakcia