Zapoj sa aj ty do súťaže JURÍK očami MLADÝCH (Uzávierka súťaže: 19. júna 2023)

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej autorskej súťaže s názvom JURÍK očami MLADÝCH. Súťaž je určená pre mladých ľudí od 15 do 25 rokov, ktorí budú tvoriť originálnu poviedku na ľubovoľnú tému. Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí v tvorbe literárnych diel podľa vzoru majstrovského pera významného spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka ĽUBOŠA JURÍKA. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

„Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pokladá za dôležité podporovať mladé talenty a zároveň si pripomínať spoločensky významné osobnosti. Ľuboš Jurík bol všestranne nadaným spisovateľom – autorom detektívnych románov, životopisov, odborných titulov i poviedok. Preto nechávame mladým ľuďom voľnú ruku pri výbere témy a žánru súťažnej poviedky,“ uviedla riaditeľka knižnice HELENA BOHÁTOVÁ.

 

Súťaž je určená pre mladých ľudí, ktorí budú súťažiť vo dvoch vekových kategóriách 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Súťažné poviedky bude hodnotiť odborná komisia v zložení - spisovateľ a novinár ĽUBO OLACH, prekladateľka, vysokoškolská pedagogička JITKA ROŽŇOVÁ a stredoškolská pedagogička, kurátorka výstav BEÁTA NOCIAROVÁ.

Poviedky treba doručiť elektronicky do pondelka 19. júna 2023 na e-mailovú adresu bibliografia@abkniznica.sk.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v piatok 29. septembra 2023 v spoločenskej sále knižnice.

Víťazné práce budú zverejnené v e-zborníku na webovej stránke knižnice.

INFORMÁCIA: Zaslaním súťažnej práce dávate súhlas vyhlasovateľovi súťaže so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely súťaže a prípadné zverejnenie víťaznej práce v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 

***

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Knižnicu v roku 2000 pomenovali po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.  Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3 200 čitateľov, z toho vyše 2 000 detí a ročne vypožičia vyše 220-tisíc kníh a periodík.

 

(Zdroj: e-mail, od: Knižnica A. Bernoláka N. Zámky)