Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník celoslovenskej súťaže Bienále divadelnej fotografie (Uzávierka 15. júna 2024)

Divadelný ústav vyhlásil 6. ročník celoslovenskej súťaže Bienále divadelnej fotografie (Uzávierka 15. júna 2024)

Tvorcovia fotografií s portfóliom divadelnej spolupráce sa môžu opäť zapojiť do jedinečnej súťaže v svojom zameraní Bienále divadelnej fotografie 2024. Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav v Bratislave a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur.

 

Bienále divadelnej fotografie 2024 je otvorené profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú slovenské divadlo vo všetkých jeho podobách a formách. Divadelný ústav vyhlasuje Bienále divadelnej fotografie po šiesty raz od roku 2010. Partnerom súťaže je Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Spojenie medzi fotografiou a divadlom je jedinečné. „Divadelná fotografia vie vyslať správu o divadle ďaleko za hranice divadelnej sály a publika. Fotografia vie spomaliť efemérnosť divadelnej inscenácie, zachytiť pominuteľné, neprenosné a neopakovateľné divadelné okamihy. Má potenciál prerozprávať divadelné posolstvá a zaznamenať či archivovať divadelný život na javisku a v zákulisí. Či už fotograf zvolí dokumentárnejší prístup alebo využije kreativitu v komponovaní obrazov, súťaž popri ocenení tých najlepších prináša predovšetkým vzácne súdobé obrazové svedectvo o divadelnom živote na Slovensku, ktorého súčasťou sú nielen tvorcovia divadla, ale aj jeho fotografi. Aj preto je pre Divadelný ústav Bienále divadelnej fotografie zásadným projektom už od roku 2010,“ uviedla riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Tento rok môžu fotografi prihlasovať svoje práce od sezóny 2022/2023 v sekciách divadelný portrét (séria), dokumentárna séria a divadelná inscenácia (séria).

Zároveň si môžu vybrať ľubovoľný počet kategórií, do ktorých prihlásia svoje diela. Požadovaný formát fotografie je 30 x 40 cm.

Špeciálnu sekciu tvorí študentská divadelná fotografia, realizovaná v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Sekcia je určená pre študentov konzervatórií, stredných odborných a vysokých škôl.

 

Uzávierka súťaže je 15. júna 2024.

 

Po zasadnutí hodnotiacej komisie, ktorá vyberie víťazov, sa uskutoční prezentácia najlepších fotografií a udelia sa ocenenia.

 

Ceny pre víťazov:

* Cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie sa udeľuje za jednu prácu (respektíve sériu). Ocenenie zahŕňa realizáciu výstavy víťaza, ktorú organizuje Divadelný ústav a ktorej súčasťou je aj jednorazový honorár vo výške 1 000 eur;

* druhé a tretie miesto je odmenené vecnou cenou;

* osobitnou cenou je Študentská cena odmenená vecnou cenou.

Podmienkou na prihlásenie sa do bienále je vyplnenie registračného formulára, ktorý nájdete na webovej stránke vyhlasovateľa www.theatre.sk.

Vytlačené fotografie v požadovanom formáte treba odovzdať osobne v Divadelnom ústave alebo poslať poštou na adresu: Divadelný ústav, „Bienále divadelnej fotografie“, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, Slovenská republika.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Leláková, PR & marketing, Divadelný ústav

Mob.: 0918 838 761, tel.: 02/20487 106

E-mail: lenka.lelakova@theatre.sk

 

(Zdroj: TS Bienále divadelnej fotografie 2024, e-mail zo 16. 2. 2024)