Elena Cmarková: Pochopenie zrelosti (2023)

Elena Cmarková: Pochopenie zrelosti (2023)

Verše Eleny Cmarkovej sú pokorné, voňajúce domovinou, chutné ako chlieb našich starých materí, presiaknuté láskou  k človeku, k rodnému kraju. Málokedy recitujem básne poetiek. Prenechávam ich recitátorkám,  ale verše tejto autorky sa mi prihovárajú aj ako mužovi. Hovoria za mňa. A tak si ich vrývam do pamäti, aby som, niektoré z nich mohol pretlmočiť publiku. Jej poézia pohládza dušu človeka, zjednocuje ľudí na základe lásky i utrpenia a odcudzuje tých, ktorí utrpenie spôsobujú. Ale dáva i nádej... (JURAJ SARVAŠ)

***
Bibliografický záznam:
Elena Cmarková: Pochopenie zrelosti. Ilustrácie Jaroslav Uhel. Banská Bystrica: vlastné vydanie (A grafik , s. r. o., B. Bystrica), 2023. 1 .vyd. 105 s. ISBN  978-80-972004-2-8 (brož.).