Nová humoristická kniha JANKY BLAŠKOVEJ: Anton Bernolák by mal radosť

16.10.2022 12:40

V stredu 5. októbra 2022 sa v nedávno zrekonštruovanej Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave konala prezentácia knihy satirických poviedok známej regionálnej autorky JANKY BLAŠKOVEJ (píšucej pod pseudonymom Bapka Blašková) s názvom Bapkine Blaškoviny po šésté. Ako napovedá názov, je to už jej šiesta kniha a ako i z tých predchádzajúcich, aj z tejto by sa Anton Bernolák, ktorý ako prvý úspešne kodifikoval spisovnú slovenčinu, tešil. Bapka Blašková totiž píše tvrdým trnavským nárečím a práve z tohto nárečia (z kultúrnej západoslovenčiny) vychádzala Bernolákova slovenčina. Navyše, v pondelok 3. októbra 2022 sme si pripomenuli 260. výročie narodenia tohto jazykovedca.

Zľava: Peter Roháč, Janka Blašková, Pavol Tomašovi

Moderovanie prezentácie knižnej novinky si vzali na starosť humorista PETER ROHÁČ a riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave PAVOL TOMAŠOVIČ. Ukážky z knihy Bapkine Blaškoviny po šésté čítali Alžbeta Kudlová a Beáta Marušíková. O hudobné vstupy sa postaralo Duo Live Guitars (Pavel Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč), ktoré hrá prevažne svetové a česko-slovenské hity zo 60. a 70. rokov vo vlastných aranžmánoch.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu Fórum humoristov. Jeho prvá časť bola netradične poňatá ako súdne pojednávanie s Bapkou Blaškovou, pretože sa už mnohokrát „prehrešila svojou satirou proti vážnosti“ za pomoci spolupracovníkov – humoristov BENJAMÍNA ŠKREKA a EVY JARÁBKOVEJ-CHABADOVEJ a novinárky DARINY KUKUĽOVEJ KVETANOVEJ. Vyzeralo to teda na organizovanú skupinu šíriacu humor. Obhajcovi P. Tomašovičovi sa však podarilo všetky body obžaloby prokurátora P. Roháča voči obžalovanej Bapke Blaškovej vyvrátiť a nasledoval vtipný rozhovor s ňou, v rámci ktorého prezradila, kto spolupracoval na zrode jej najnovšej knihy. Boli to hlavne Peter Babka (foto obálky – realizácia, kresby) a Alžbeta Kudlová (grafická úprava a návrh obálky). Pavol Tomašovič poďakoval Divadlu Jána Palárika v Trnave za to, že v Zrkadlovej sieni mohli zorganizovať prezentáciu a privítal Jozefa Viskupiča, župana Trnavského samosprávneho kraja. Ten vyjadril podporu Bapke Blaškovej v šírení humoru a satiry a zdôraznil, že keby ju aj odsúdili, v týždni, keď oslavuje výročie narodenia A. Bernolák, by musela byť omilostená. Početné obecenstvo sa počas podujatia dobre bavilo, často sa ozýval srdečný smiech a potlesk.

Prestrihovanie pások na knihe. Zľava: Jozef Belica, Janka Blašková, Zuzana Hekel

Knihu Bapkine Blaškoviny po šésté uviedli do života JOZEF BELICA (zástupca vydavateľstva REGIONPRESS, s. r. o., ktoré vydáva týždenník Trnavsko, kde Bapka Blašková publikuje svoje glosy) a ZUZANA HEKEL, riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave. Prestrihli pásky, zväzujúce knihu, a posypali ju sušenými jablkovými „ščípkami“ (krížalkami).

Prekvapením pre Bapku Blaškovú bolo vystúpenie folklórnej speváckej skupiny Blavanka z Jaslovských Bohuníc. Potom sa podujatie prehuplo do neformálnej časti s chutným občerstvením a príjemnými rozhovormi.

P. Tomašovič vo svojom doslove ku knihe Bapkine Blaškoviny po šésté píše: „Netrnavčania, nedajte sa odradiť tvrdosťou. Každý orech pevným obalom chráni vzácne jadro. Trnavčina chráni srdce.“ V meste, v ktorom stojí pamätník A. Bernoláka pri Bernolákovej bráne v Bernolákovom sade, sú to slová viac než symbolické.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ

Foto: autorka