Báseň ako východisko zo strachu (Prezentácia zbierky básní Ruptura cordis – Puknuté srdce GABRIELY SPUSTOVEJ IZAKOVIČOVEJ)

02.05.2023 13:30

Jeden z najucelenejších projektov TRNAVSKÁ POETIKA plynulo pokračuje v dramaturgicky príbuznej POÉZII SLOVA A ŽIVOTA. Prvou pozvanou v tomto cykle bola autorka, poetka, prozaička, pedagogička a redaktorka GABRIELA SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ. V stredu 22. marca 2023 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala svoju najnovšiu zbierku básní Ruptura cordis – Puknuté srdce.

Osvedčená moderátorská dvojica PAVOL TOMAŠOVIČ – ŠTEFAN KUZMA divákom v záhradnej čitárni naznačila smerovanie autorkinej výpovede o prežitej (covidovej) a prežívanej (vojnový konflikt v susednej krajine) skutočnosti v silne polarizovanej spoločnosti. G. Spustová v odpovediach na otázky zjemňovala rozpad stálosti, neistotu i dočasnosť najmä kresťanskou vierou.

Zľava Pavol Tomašovič, poetka Gabriela Spustová
a Štefan Kuzma. Foto: Miriam Danková

Z čoho pozostáva doterajšie dielo tejto minuloročnej jubilantky? Tvoria ho viaceré poetické i prozaické publikácie, desiatka knižiek pre deti i monografia Rytier a pevec Viliam Turčány. Spomenutý básnik a prekladateľ bol, podobne ako autorka, rodák zo Suchej nad Parnou. K tomuto genius loci sa viaže i tvorivý život akademického maliara JOZEFA ILAVSKÉHO, ilustrátora prezentovanej zbierky. Významný slovenský výtvarník po podujatí neformálne uviedol medzi čitateľov svoju 255-stranovú monografiu s množstvom reprodukcií malieb i kresieb.

Súčasťou prezentácie knihy Ruptura cordis – Puknuté srdce bola interpretácia Spustovej poézie v podaní recitátorky LINDY KOSTOVEJ MARIOTHOVEJ. Nanajvýš harmonizujúco pôsobilo spevácke duo ADRIANY BOBEKOVEJ a LENKY DUBOVSKEJ, ktorá zaujala i hrou na gitare.

Svetový deň poézie v Trnave zvýraznil význam veršov pri hľadaní východísk. Potvrdili to i záverečné slová G. Spustovej Izakovičovej, spoluzakladateľky Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, štatutárky a redaktorky vydavateľstva RUAH, občianskeho združenia LOGOS ART KLUB i Trnavského literárneho almanachu.

ZLATA MATLÁKOVÁ