Dotknúť sa toho, čo pretrváva (Hodnotenie Trnavskej poetiky)

24.01.2023 12:10

Hodnotenie Trnavskej poetiky? – Tvorbou, netreba štatistiky, odpovedá P. Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho.

Dobre. Ale zopár údajov je celkom zaujímavých...

V období siedmich rokov trvania tohto projektu Štefana Kuzmu, sa uskutočnilo 33 podujatí. Svojou tvorbou sa prezentovalo 71 autorov a viacero hudobných interpretov.  Spomedzi slovenských básnikov a prozaikov spomenieme J. Tazberíka, M. Richtera, E. Ondrejičku, A. Hykischa, E. Luku, R. Bojničanovú, M. Bátorovú, M. Demáka, E. Farkašovú, Z. Matlákovú, M. Ábelovú, M. Danaja, B. Škreka, I. Váleka, O. Gluštíkovú, J. Šebestu L.Mihálikovú... zo zahraničia napríklad írskeho básnika a prekladateľa J. Minahane, belgického poeta E. G. Droogenbroodta a i.

Pavol Tomašovič (vľavo) a Štefan Kuzma. Foto: Miriam Danková

Aktuálnymi decembrovým hosťami boli básnik ERIK ONDREJIČKA a výnimočne zakladateľ podujatia ŠTEFAN KUZMA. Auditórium zaujali názormi i autorskou interpretáciou svojej poézie s dôrazom na umelecký zážitok. Moderátor PAVOL TOMAŠOVIČ uviedol medzi čitateľov horúcu knižnú novinku Š. Kuzmu odchody a návraty. Publikácia sa v závere podujatia stala vianočným darčekom pre každého z prítomných.  Obdarovaním bolo aj moderátorovo citovanie  z novej knihy obsahujúcej sedem poviedok a jednu novelu. „Spája ich nielen téma migrácie či jej odmietnutia, ale aj niektoré postavy a ich deti, ktoré sú v rámci jednej, či viacerých krajín súčasťou vzrušujúceho príbehu,“ dočítame sa v anotácii. Hudobná produkcia P. Opatovského a L. Pagáča z DUA LIVE GUITARS záverečnou koledou Tichá noc, svätá noc...  stíšila okolitý svet.

ZLATA MATLÁKOVÁ