Zamilovaná pani Betty v Knižnici Juraja Fándlyho

28.05.2022 11:56

Ak sú pravidelní návštevníci trnavskej Knižnice Juraja Fándlyho zvyknutí na besedy, autorské čítania a vlastnú hudobnú produkciu, nevynímajúc náučné vzdelávacie programy, v stredu 18. mája 2022 ich v čitárni čakalo prekvapenie. Avizovanú prednášku českého dokumentaristu a investigatívneho žurnalistu STANISLAVA MOTLA spestrilo premietanie jeho dokumentárneho filmu Zamilovaná pani Betty – s témou života a literárneho diela českej spisovateľky Boženy Němcovej. Podklady pre toto nevšedné audiovizuálne dielo vznikli ako výsledok autorových archívnych pátraní a autentických rozhovorov s významnými českými historikmi. Hodnota filmu spočíva najmä v potvrdzovaní historických faktov a vyvracaní mýtov.

Investigatívny novinár Stanislav Motl
v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Foto: Miriam Danková

Rozsiahlejšie informácie o živote a literárnej tvorbe B. Němcovej, zaradenej medzi české národné poklady, čitatelia nájdu aj v knihe S. Motla Osudové lásky (Vydavateľstvo Rybka Publishers, 2020).

Na záver odznelo množstvo otázok  a zasvätených odpovedí, smerujúcich k Němcovej bibliografii, aj keď Motlovým  primárnym záujmom je historická publicistika z obdobia druhej svetovej vojny.

B. Němcová bola inšpiráciou viacerých umelcov. Významný zberateľ, Trnavčan, Jan Svoboda, na podujatí sprístupnil viaceré zberateľské predmety priamo súvisiace s autorkou jej románu Babička. Patria medzi ne historické kníhtlače, litografie, kresby, maľby busty, reliéfy, pamätné medaily, fotografie, napríklad z nakrúcania Babičky v období protektorátu, i vzácny gvaš Aloise Pitrmanna (* 1911 – † 1986).

ZLATA MATLÁKOVÁ