JOZEF ILAVSKÝ v obrazoch krajiny a človeka

19.06.2023 10:28

Prvým podujatím v oficiálne sprístupnenej záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave bola prvojúnová prezentácia monografie ĽUBOMÍRA PODUŠELA Obrazy krajiny a človeka, ktorá sa venuje akademickému maliarovi JOZEFOVI ILAVSKÉMU. Rodák zo Suchej nad Parnou (* 28. 10. 1940) má za sebou bohatú umeleckú kariéru ako maliar, monumentalista, grafický dizajnér, grafik, ilustrátor a aj pedagóg a docent na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Trojica veľkoformátových obrazov, dočasne inštalovaná v novom objekte, desiatky účastníkov podujatia právom zaujala. Výtvarné diela boli zároveň témami rozhovoru riaditeľa knižnice Pavla Tomašoviča, v ktorom významný hosť priblížil svoju umeleckú tvorbu.

Zľava Pavol Tomašovič, riaditeľ knižnice,
akademický maliar Jozef Ilavský,
dirigentka Suchovského speváckeho zboru
Alena Baranovičová a Jozef Hečko. Foto: Martin Ilavský

Nedávno ocenená moderátorka podujatia Janka Brliťová, ktorá v knižničných službách pracuje 42 rokov, najprv chronologicky priblížila život a dielo výtvarného historka Ľubomíra Podušela, ktorý sa z vážnych dôvodov na podujatí nemohol zúčastniť.

Jazyková redaktorka monografie, poetka Gabriela Spustová Izakovičová, rodáčka zo Suchej nad Parnou, z básnickej zbierky Jarky v kraji Suchovčana VILIAMA TURČÁNYHO zarecitovala báseň Rodná rovina.

Súčasťou prezentácie boli i ľudové piesne Suchovského speváckeho zboru pod vedením Aleny Baranovičovej. Členmi zboru sú viaceré osobnosti vrátane JOZEFA HEČKA, stáleho člena vokálnej skupiny FRAGILE.

Prítomných zaujali aj informácie o knižnom grafikovi  BRUNOVI MUSILOVI, o mestách a štátoch, galériách a obrazárňach, v ktorých Jozef Ilavský svoju tvorbu prezentoval. Monografiu medzi čitateľov vyprevadili poľnými kvietkami, ktoré moderátorka J. Brliťová zrána nazbierala v Suchej nad Parnou.

ZLATA MATLÁKOVÁ