Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

 
Redakcia tlačeného Literárneho týždenníka

 

Šéfredaktor:

Štefan Cifra

 

 

 

 

 

Redakcia:

Pavol Dinka

 

 

 

 

 

Dušan Mikolaj

 

 

 

 

 

___________________________________________________

Korešpondenti:

Jana Borguľová (Banská Bystrica)
Margita Ivaničková (Trenčín)
Zuzana Kováčová (Nitra)

Adresa redakcie:
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
Sekretariát: Martina Nemsilajová
_____________________________________________________
Jazyková redakcia:
Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Grafická úprava časopisu: Elena Senková
_______________________________________________________

Index 49246, ISSN 0862-5999.

Ev. č. MK SR: EV 3136/09
_____________________________________________________

Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Riaditeľ: Miroslav Bielik

Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

IČO: 50589148
_____________________________________________________

Redakčná rada: 

Jaroslav Rezník (predseda)

 

 

 

 

Členovia:

Štefan Cifra, Pavol Dinka, Etela Farkašová, Anton Hrnko, Tatiana Jaglová, Martin Kellenberger, Sergej Makara, Peter MišákVincent Šabík, Bystrík Šikula

__________________________________________________

Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov)
Zlata Matláková (Trnava)
Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko)
Lydie Romanská (Ostrava, ČR)