Literárny týždenník
Časopis Spolku slovenských spisovateľov

 
Redakcia tlačeného Literárneho týždenníka

 

Šéfredaktor:

Štefan Cifra

Redakcia:
Pavol Dinka

Igor Válek

 

 

 

 

___________________________________________________

Redakčná rada:
Jaroslav Rezník (predseda),
Štefan Cifra, Ján Čomaj,
Pavol Dinka, Etela Farkašová,
Anton Hrnko, Tatiana Jaglová,
Martin Kellenberger, Sergej Makara,
Peter Mišák, Vincent Šabík,
Bystrík Šikula
___________________________________________________
 

Adresa redakcie:
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com
Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550
Sekretariát: Martina Nemsilajová
______________________________________________________

Jazyková redakcia:
Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Grafická úprava časopisu: Elena Senková
_____________________________________________________

Index 49246, ISSN 0862-5999.

Ev. č. MK SR: EV 3136/09

_____________________________________________________

Vydavateľ Literárneho týždenníka:
Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Riaditeľ: Miroslav Bielik

Sídlo neziskovej organizácie:
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

IČO: 50589148

_____________________________________________________

___________________________________________________
Korešpondenti:

Jana Borguľová (Banská Bystrica),
Margita Ivaničková (Trenčín),
Zuzana Kováčová (Nitra),
Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov),
Zlata Matláková (Trnava),
Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko),
Lydie Romanská (Ostrava, ČR)
___________________________________________________