Diskusia z Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov z 15. júla 2021 v Bratislave

Diskusia – ČZ SSS 2021

Anton Hykisch: Ponúkať orientáciu v dnešnom zložitom svete

Vážené dámy a páni, milí priatelia, nechcem tentoraz naširoko hovoriť o zásadných ideových otázkach, ktoré nastolili súčasné pomery doma i vo svete. Žijeme v časoch ostrého celosvetového zápasu o základné hodnoty ľudstva. Na jednej strane vystupuje čoraz agresívnejší...

Štefan Patrik Kováč: Uchrániť kultúrnu osobitosť nášho národa

Milí kolegovia, sme svedkami globalizácie, no nemám pocit, že by to bolo na prospech malých národov, akým je slovenský, skôr ako keby to prispievalo k ich lepšiemu ovládaniu. Ak sa národu – aké nepopulárne slovo dnes, takmer na čiernej listine tzv. korektnosti – vytrhnú korene, ľahšie sa...

Sergej Makara: List ČZ SSS: Hlas pre nového predsedu Spolku s programom zachraňovania budovy a zriadenia klubu

Vážené zhromaždenie, kolegyne a kolegovia, želám Vášmu, nášmu rokovaniu tvorivú atmosféru a zároveň ospravedlňujem svoju neúčasť z dôvodu rešpektovania zdravotníckych opatrení, lebo si chránim svoj imunitný systém bez zásahu pokusných vakcín. Ďakujem Štefanovi Cifrovi, že Vás...

Jozef Mikloško: Rozvinúť činnosť a styky Spolku a pravidelné stretania tvorivých ľudí

Teší ma, že sme prežili 32 rokov v slobode, v čase, v ktorom sme si mohli zariadiť život podľa svojich predstáv, realizovať, aj keď nie ľahko, svoje iniciatívy a nápady. Tretinu storočia si môžeme povedať, napísať, publikovať a prečítať, čo chceme, môžeme cestovať, kam chceme,...

Dušan Mikolaj: Náš Spolok a jeho časopis

Dovolím si predložiť niekoľko osobných poznámok o našom Literárnom týždenníku (LT). Robím to s nádejou, že nájdu živšiu ozvenu, ako keď som v časopise na začiatku tohto roku pobádal členov Spolku slovenských spisovateľov na aktívnejšie prispievanie. Myslím teraz najmä na to, ako sa budeme k LT...

Jaroslav Rezník st.: Chceme demokraciu bez prívlastkov

Milé kolegyne a milí kolegovia, krásne priateľky a verní priatelia! Do ľudovej alebo, ak chcete, národnej školy som začal chodiť v septembri 1948, teda v prvom školskom roku po Víťaznom februári, teda „víťaznom“ pre robotnícku triedu a jej predvoj – komunistickú stranu. Ako...

Marián Servátka: Nesmieme mlčať ani ustupovať

Panie a páni, kolegovia, priatelia, prijmite, prosím, niekoľko otázok, návrhov. Už sme si zvykli, že je to tak, uvedomme si však, že SSS funguje, Literárny týždenník i Dotyky vychádzajú, knižky sa vydávajú vďaka človečenskej obetavosti a robote niekoľkých ľudí. Aby sme na to...