Sergej Makara: List ČZ SSS: Hlas pre nového predsedu Spolku s programom zachraňovania budovy a zriadenia klubu

Sergej Makara: List ČZ SSS: Hlas pre nového predsedu Spolku s programom zachraňovania budovy a zriadenia klubu

Vážené zhromaždenie, kolegyne a kolegovia,

želám Vášmu, nášmu rokovaniu tvorivú atmosféru a zároveň ospravedlňujem svoju neúčasť z dôvodu rešpektovania zdravotníckych opatrení, lebo si chránim svoj imunitný systém bez zásahu pokusných vakcín.

Ďakujem Štefanovi Cifrovi, že Vás zoznámil s mojím príspevkom do diskusie a listom, ktorý som napísal ministerke kultúry N. Milanovej. Prostredníctvom neho by som chcel tých, ktorí o to budú mať záujem, zoznámiť s publikáciou Moloch škandalóznej byrokracie alebo Ako chobotnica nekultúry likviduje kultúru, ktorá je k dispozícii. Stálo ma to päť rokov ťaživého vnútorného rozpoloženia. Preto by som bol rád, keby aj spisovateľská pospolitosť zaujala k tomu stanovisko. Doteraz som bol sám ako vojak v poli. Teraz to už nechám na všetkých. Verím, že nebudú mlčať!

Chcel by som sa vyjadriť i k voľbe nového vedenia, bez akéhokoľvek vplyvu na výsledok, s poďakovaním starému (nie vekom), ktoré pracovalo vo veľmi sťažených podmienkach. Pokiaľ ide o moje rozhodnutie, môžem sa len vyjadriť, koho by som volil. Už dlho sa vedie súdny proces ohľadne budovy. Vedenie Janíka a Tužinského to riadne dobabralo, zrejme nie bez úžitku. Ich nápad predať čiastku Spolku a najať si nejaký podnájom (dokonca v Petržalke) považujem za debilitu. Vážim si toho, kto bude brániť budovu, lebo tá má nesmiernu hodnotu. A vynikajúci bol najmä klub, kde sa schádzali staršie i mladšie generácie, kde sa diskutovalo, niekedy i bojovnejšie, ale vždy to bolo bezprostredné, živé a užitočné. Takže tomu, kto bude mať v programe zachraňovanie budovy i so zriadením klubu, by som aj ja dal bez váhania hlas. Určite by som sa rád stretol aj s priateľmi, ale neznášam rúško a už vonkoncom odmietam očkovanie.

Želám Vám, vážení kolegovia, ešte raz dobrú náladu a užitočné rokovanie.

S priateľským pozdravom

 

(Sergej Makara, doc., PhDr., PhD., je básnik, spisovateľ literatúry pre deti, literárny vedec, autor vedeckých monografií, štúdií a odborných textov, bývalý vysokoškolský pedagóg, prekladateľ, popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na Slovensku, člen Spolku slovenských spisovateľov.)