Dušan Mikolaj: Náš Spolok a jeho časopis

Dušan Mikolaj: Náš Spolok a jeho časopis

Dovolím si predložiť niekoľko osobných poznámok o našom Literárnom týždenníku (LT). Robím to s nádejou, že nájdu živšiu ozvenu, ako keď som v časopise na začiatku tohto roku pobádal členov Spolku slovenských spisovateľov na aktívnejšie prispievanie. Myslím teraz najmä na to, ako sa budeme k LT spoločne správať po týchto spolkových voľbách. Ak sa všestranne limitovanej redakčnej zostave LT nepodarí udržiavať funkčnejšiu odbornú a autorskú spoluprácu, predovšetkým s členmi Predstavenstva SSS, obávam sa, že bude pokračovať aj pokles čitateľského záujmu o náš časopis.

Dôvodov je viac, mnohé sú všeobecne známe. Nemáme ani len základný prieskum o tom, akým obsahom a žánrovou formou publikované príspevky priťahujú čitateľov. Nevieme, aký ohlas má naše zvykové pretrvávanie na ustálených alebo dosť všeobecných témach. Podobne neznámou je, ako pôsobia akademické state či nadčasové úvahy, ktorým chýba aktivizujúce ukotvenie v prítomnosti. Nenabádam na plané politikárčenie, ale mlčanie väčšiny členov Spolku slovenských spisovateľov (SSS) pri súčasnom dianí v našej spoločnosti nepovažujem za kolegiálne. Ak sa spisovateľky, spisovatelia nevedia či nemienia zastať vlastného spoločenského statusu ani v svojom periodiku, priamo tým ohrozujú i jeho existenciu.

A keďže som v tiráži LT uvedený ako redaktor, sebakriticky priznávam, že svojimi vystúpeniami sa mi záujem širšej spisovateľskej pospolitosti nedarí výraznejšie podnietiť. Cítim sa v redakcii dosť osamotený, a to pre publicistu nie je lichotivé postavenie. Jedno z východísk ku kvalitatívnym posunom vidím v aktívnejšej účasti členov spomenutého Predstavenstva SSS. Konkrétnejšie členov redakčnej rady LT. Nechýba im vážený osobnostný profil ani vlastná tvorivá aktivita. Redakcia však priam zúfalo potrebuje ich konzultačnú a poradenskú účasť, ktorá by garantovala odbornosť a aktuálny pohľad aspoň na základné oblasti spoločnosti. Teda popri literatúre a ďalších tvorivých a umeleckých aktivitách, vrátane architektúry a dizajnu, pohľad na vedu, školstvo, vzdelávanie a výchovu, zdravotníctvo, sociológiu a v sociálnej sfére s jej mnohorakými sprievodnými javmi, s nimi analytické podnety k ekológii a životnému prostrediu, meniacej sa legislatíve a podobne.

Ak si myslíte, že to nie je načisto márny návrh, zopakujem, že v širokej členskej základni SSS sú osobnosti, ktoré by odbornými znalosťami a ľudskými skúsenosťami mohli prispieť k skvalitneniu úrovne časopisu. Ak sa vedeniu SSS podarí získať si ich, v tiráži LT by popri ich menách bola uvedená aj konkrétna oblasť, ktorú by kolegiálne garantovali. Spomínam to na našom členskom zhromaždením aj ako výzvu počas pretrvávajúceho leta, keď bývame častejšie mimo svojich pracovní, domov, bytov. Poteším sa, ak sa počas pobytoch na dôverne známych miestach, cestách po Slovensku či potulkách krajom a stretnutiach so zaujímavými ľuďmi rozhodnete napísať do LT krátky postreh alebo text hoden označenia literárna reportáž.

Po spolkových voľbách dodatočne dodávam, že ako nový člen Predstavenstva SSS sa budem usilovať, aby sa redakcia časopisu pousilovala vytvoriť finančnú základňu v samostatnom projekte prednostne na reportáže a eseje. Nazdávam sa totiž, že práve prostredníctvom týchto žánrov možno hľadať cesty k ďalším čitateľom. Výraznú podporu a obohatenie obsahu LT očakávam pritom od mladších a mladých autorov, autoriek, ktorí dostávajú veľkorysý priestor v Dotykoch. Potešilo by ma to osobne preto, lebo v tomto časopise som roku 1988 spolu s prvým šéfredaktorom Jánom Zamborom začínal. No a predovšetkým preto, lebo predsedom SSS sa stal práve dlhodobý šéfredaktor časopisu Boris Brendza. Považujem jeho spoluúčasť za aktívne prispenie k skonkrétneniu, myslím si, nielen mojich osobných očakávaní od LT v otvárajúcom sa období štvorročnej práce SSS.

 

(Písané ako diskusný príspevok na Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov 15. júla 2021 v Bratislave vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu)

 

(Dušan Mikolaj, Mgr., je spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu a odbornej literatúry, publicista, esejista, redaktor Literárneho týždenníka a člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov.)