SISKOVÁ, Eva – HANZEN, Juraj: Osobnosť medicíny Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., mikrobiológ a imunológ, významný lekár, vedec, vysokoškolský učiteľ (2015)

SISKOVÁ, Eva – HANZEN, Juraj: Osobnosť medicíny Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., mikrobiológ a imunológ, významný lekár, vedec, vysokoškolský učiteľ (2015)

Ján Štefanovič patrí k najvýznamnejším slovenským lekárom druhej polovice dvadsiateho storočia. Bola vydaná pri príležitosti jeho 87 narodenín. Obsahuje veľmi zaujímavý životný príbeh významného lekára, vedca, mikrobiológa a imunológa (zakladateľa klinickej imunológie na Slovensku). Jeho spomienky na rodnú obec Moravské Lieskové, osobné skúsenosti s Martinom Rázusom, farárom v rodnej obci,  štúdium na Gymnáziu v Banskej Bystrici a na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Kniha plná rozhovorov aj so študijného pobytu na Pasteurovom ústave v Paríži a „láske“ k imunológii, to všetko je v  spomienkach Jána Štefanoviča . Vo funkcii vedúceho Katedry mikrobiológie a imunológie ovplyvnil viac ako tridsať ročníkov študentov Lekárskej fakulty v Bratislave i Martine. V tejto úlohe ho pozná celá veľká generácia slovenských lekárov. Kniha sa dotýka i pôsobenia Jána Štefanoviča vo vedeckej hierarchii Univerzity Komenského, v Slovenskej a Československej akadémii vied. Kniha obsahuje vyjadrenia priateľov a spolupracovníkov. Informuje o bohatej publikačnej činnosti Jána Štefanoviča a obsahuje tiež zaujímavé fotografie z rodinného archívu.

***

Bibliografický záznam:
SISKOVÁ, Eva – HANZEN, Juraj: Osobnosť medicíny – Akademik prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc., mikrobiológ a imunológ, významný lekár, vedec, vysokoškolský učiteľ. Grafická úprava a obálka: Peter Opavský. 1. vyd. Bratislava: KOI CARP Slovakia, 2015. 235 s.  ISBN 978-80-972144-0-1 (brož.).

 

(Zdroj: ES, formulár z 1. 10. 2017)