Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach za obdobie od 2. polroku 2013 do mája 2017

25.05.2017 09:18

V období od ostatného členského zhromaždenia (2013) sa v činnosti odbočky SSS v Košiciach opakovane uskutočnili podujatia Literárne večery s členmi odbočky, napr. v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Trebišove (Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, Robert Hakala a Michal Repovský, ktorý navždy odišiel 5. 9. 2014), ďalej v Groteske Art Café v Poprade a v Knižnici pre mládež mesta Košice (Dalimír Stano, Martin Vlado) či v kníhkupectve FRA v Prahe (Dalimír Stano), ako aj Autorské čítania a besedy s čitateľmi v michalovskom FreeDome (Dalimír Stano a Martin Vlado) a v Strednej odbornej škole v Pribeníku (Gabriel Németh, Ján Fifík). Člen odbočky Ján Fifík, autor cestopisov o Číne a iných ázijských krajinách, individuálne absolvoval vyše 40 besied po celom Slovensku a Gabriel Németh stretnutie v Borši s maďarskými zdravotne postihnutými básnikmi Lászlóom Bodnárom a Štefanom Halászom.

V rámci systematickej starostlivosti o nastupujúcu generáciu literátov Dalimír Stano odborne vedie literárny klub Čriepky v Michalovskej knižnici, literárny klub Kolik v Košickej knižnici a zúčastňuje sa aj na živote Spišského literárneho klubu a Popradského literárneho klubu. Je aj členom poroty Literárneho fondu na udeľovanie Ceny Ivana Kraska za knižný debut a literárnej súťaže Ruže mojej duše. Vyhľadáva mladé talenty, robí s nimi rozhovory pre časopis Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ktorý uverejňuje ich literárne texty. Bol aj redaktorom edície novej Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSAČD), v ktorej vychádzajú ich prvotiny. Ingrid Lukáčová organizuje každoročne literárnu súťaž Ruže mojej duše, kde je aj predsedníčkou odbornej komisie. Členovia odbočky boli aj členmi komisie pre udeľovanie výročných Cien SSS (Robert Hakala, Ingrid Lukáčová).

Členom odbočky vyšli viaceré autorské knihy (Ingrid Lukáčová: Blíženec Les, 2014, Dalimír Stano – Vladimír Seman: Flexibuk No. 3 koh-i-noir/Flexibuk No. 3 myslím, 2014, G. Németh: Srdce na kľúč, 2016, Alfonz Lukačin: V tmavých uličkách, 2016, a i.)

Spracovali DALIMÍR STANO a INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach

(Uverejnené: 25. 5. 2017; aktualizované: 28. 5. 2017)

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (20. 5. 2017)

FOTOGALÉRIA: Odbočka SSS v Košici ach (20. 5. 2017)