Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (28. 4. 2018)

Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor (28. 4. 2018)