Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (20. 5. 2017)

25.05.2017 10:00

PRÁCA S MLADÝMI AUTORMI

V sobotu 20. mája 2017 na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Košiciach jej členovia prerokovali správu o činnosti odbočky v Košickom kraji a diskutovali o možnostiach jej oživenia, vrátane aktivovania členov SSS v Prešovskom kraji.

O aktivitách i problémoch SSS a Literárneho týždenníka ich informovali predseda SSS Miroslav Bielik a Štefan Cifra, predseda KK SSS a zástupca šéfredaktora LT.

Na zasadnutí zvolili ako novú tajomníčku Ingrid Lukáčovú, ktorá vo výbore odbočky aktívne pracuje dlhé roky, a za členov výboru Alfonza Lukačina z Košíc a Františka Ruščáka z Prešova. Zároveň poďakovali za činnosť doterajšiemu tajomníkovi odbočky Dalimírovi Stanovi, najmä v oblasti práce s mladými talentmi.

V Diskusii člen odbočky Ján Fifík, autor deviatich cestopisov o ázijských krajinách, navrhol, aby sa LT venoval aj literatúre spisovateľov z Vietnamu a Číny, keďže v SR žijú menšiny z týchto krajín, či Japonska a Laosu. Básnik Gabriel Németh odporučil prehĺbiť spoluprácu s maďarskými spisovateľmi. A. Lukačin navrhol usporiadať výzvu Kúp si knihu alebo výtvarné dielo od slovenského autora! na podporu pôvodnej tvorby. Členovia odbočky navrhli prijať za člena SSS autora ôsmich odborných kníh s náboženskou tematikou Jozefa Leščinského.

Spracovali INGRID LUKÁČOVÁ a ŠTEFAN CIFRA

(Uverejnené: 25. 5. 2017; aktualizované: 28. 5. 2017)

*

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach za obdobie  od 2. polroku 2013 do mája 2017

FOTOGALÉR IA: Odbočka SSS v Košiciach (20. 5. 2017)