Literárny týždenník 15 – 16/2022

Literárny týždenník 15 – 16/2022

Literárny týždenník 15 – 16 z 27. 4. 2022 prináša:

ÚVODNÍK

* Ján Maršálek: Chlieb náš každodenný...

ZAMYSLENIE

* Dušan Mikolaj: Odsudzujeme sa na mlčiacu väčšinu

ZBIERKA/INZERCIA/ODBER A PREDPLATNÉ

* Štefan Cifra, šéfredaktor LT: Vážení čitatelia a podporovatelia Literárneho týždenníka

* Ďakujeme za dary do zbierky – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

* ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na LT ani jedno euro!

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku: Cenník inzercie

* Predplaťte si Literárny týždenník

* DVE PERCENTÁ Z DANÍ pre Spolok slovenských spisovateľov a LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

GLOSY

* Milan Zelinka: Propagovanie literatúry

* Viera Švenková: Hamlet je večný

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

FEJTÓN

* Pavel Dinka: Smútiaci výpravca

PODPORA LITERATÚRY

* Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo: Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi!

AKTUALITY

* Slováci si uctili Jána Hollého

REPORTÁŽ/ZAHRANIČIE/KULTÚRA

* Jana Judinyová: Viedeň, pestrá a pôvabná je tvoja tvár...

ESEJ/MÉDIÁ

* Paolo Russo: Vytlačí internet tlačové médiá?

JAZYKOVEDA

* Blažej Belák: Slovenčina naša – z pohľadu slovenských spisovateľov: Čo je „madlo“?

ROZHOVOR

* S národným umelcom ŠTEFANOM UHEROM: Nič nepredstierať, nekašírovať (Zhovárala sa JANA ŠIMULČÍKOVÁ; (Zdroj: Nedeľná Pravda, 5. 5. 1989)

FILM/OSOBNOSŤ/FESTIVALY/LITERATÚRA/ZO ŽIVOTA SSS/VÝROČIE/PODUJTIE

* Dagmar Jordová-Millerová: Uhrov film SLNKO V SIETI má šesťdesiat rokov a prestížne filmové ocenenia pod jeho názvom: Sto rokov slovenského filmu vyvrcholilo odovzdaním filmových cien

LITERATÚRA/ZO ŽIVOTA SSS/VÝROČIE/PODUJTIA

* Jana Borguľová: V Radvani spomínali na ANDREJA SLÁDKOVIČA

VIZUÁLNE UMENIE/VÝSTAVNÝ PROJEKT/BIENÁLE SOCHY/REŠTAUROVANIE

* Ivan Jančár: Aktualizovanie všeľudskej témy

* Roman Popelár: Bienále plastiky v malom

* Andrej Liščinský: Reštaurovanie Zátišia Jozefa Teodora Moussona

(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

ROZHOVOR/FILOZOFIA

* Hovoríme s významným dánskym filozofom JACOBOM DAHLOM RENDTORFFOM: Uznanie ako faktor identity človeka (Zhováral sa Pavol Dinka)

TANEC/BALET

* Jozef Páleník: Osamostatnenie baletného súboru banskobystrickej Štátnej opery po dlhých 63 rokoch: Tanec sme my alebo Tanečné defilé

PÔVODNÁ TVORBA/PRÓZA

* Mojmír Groll: Rechtor

* Redakcia: Medailónik Mojmíra Grolla

* Hana Košková: List z Viedne

* Redakcia: Medailónik Hany Koškovej

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA

* Bohuslav Kortman: Nepochopený „veršikár“

* Štefan Straka: Xerox; Čo s tým?

RECENZIE

* Michal Roman: Majster poviedky (JACKANIN, Ivan: Hirkyj prysmak pyščavky /Trpká príchuť píšťalky/. Predslov O. Ignatovič. Užhorod /Ukrajina/, Timpani, 2021, 547 s., ISBN 978-617-7372-69-0)

* Milan Kenda: Vydarený satirický rýmovo-rytmický festival (BILY, Jozef: Všetky cesty vedú do rýmu. Košice: Elfa, s. r. o., 2022, 1. vyd., 98 s., ISBN 978-80-8086-284-8)

ROZHOVOR/UMELECKÉ REMESLO

* Hovoríme so zvonolejárom JAKUBOM VOROBEĽOM: Ľudskými rukami zušľachťuje kov (Zhovára sa SLAVOMÍRA OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2022

* 6. 5. 1937 – Sergej Makara (85)

* 9. 5. 1052 – Alojz Marsina (70)

* 17. 5. 1977 – Ján Podmanický (45)

* 19. 5. 1942 – Tomáš Majerník (80)

* 20. 5. 1962 – Ivan Šobáň (60)

* 22. 5. 1972 – Tatiana Sabová (50)

* 22. 5. 1957 – Henrieta Blumenfeldová (65)

PODUJATIA

* Jana Poláková: Trenčania si pripomenuli 140. výročie narodenia JOZEFA BRANECKÉHO: Príklady čistého zmýšľania a šľachetných skutkov

NEKROLÓG

* Zomrel prozaik a esejista JÁN TUŽINSKÝ, bývalý ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu, poslanec NR SR, člen a niekdajší predseda SSS: Jeden z najvýznamnejších prozaikov strednej generácie (Redakcia)

VIZUÁLNE UMENIE/KRESLENÝ HUMOR

* Milan Kupecký: V ateliéri slovenského humoristu VLADIMÍRA PAVLÍKA: Majster kresleného humoru

LiTERÁRIUM 2022

* Alexander Scholz: Reflexie

* Štefan Švec: Politická (ne)kultúra

* Milan Kupecký: Stručne a jasne; Aforizmus (dvoj)týždňa

* Eva Jarábková-Chabadová: Možno je to tak: Diaľnice – nekonečný príbeh: Pánboh pomáhaj

* Milan Kenda: Vízie bez provízie

* Milan Hodál: Epigramiáda: V polčase vládnutia: Darovali sme S-300: O budúcnosti

* Tomáš Turner: Rozvod za rohom; Nedeľa v galérii

* Peter Gossányi: Aforizmy

* Otto Gáťa st.: In-fóry z amfory

* Ján Grešák: Satirikon: Energetická (ne)závislosť Slovenska; Rozprávkový orient po slovensky; Prísne tajné rapotanie; Dotačný princíp

* Zuzana Brnoliaková: Múdrosti na posúdenie: Kedy už NA TO príde?; Lekári opäť do štrajku?; Novodobá šľachta?

* Štefan Debnár: Žilinskí spisovatelia v spomienkach

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Jozef Hlušek: Kto sa „baví“ – na úkor národa

 

Kresba: Peter Gossányi

Kresba: Ľubomír Kotrha